Dzejas dienas Saulkrastos

8.septembrī Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāres Guntra un Liene organizēja Dzejas dienu aktivitāti Saulkrastu novada vidusskolas 5.klašu skolēniem.

Šī gada Dzejas dienu moto ir “Dzeja elpo”, kas labi sasaucas ar Saulkrastu jūras tuvumu un vēju, kas padziļina un bagātina mūsu elpu. Skolas pagalmā skolēni iejutās dzejnieku ādā un meklēja vārdiem atskaņas. Ar lielu aizrautību pareizā secībā tika kārtotas dzejas rindas un prezentēts paveiktais darbs.

Pateicamies atsaucīgajiem Dzejas dienu aktivitāšu dalībniekiem un skolotājai Ivonnai Ungurei par iesaistīšanos!

Lai dzejas elpa vienmēr ir rosinoša, iedvesmojoša un atmiņā paliekoša!