Bibliotēkas ēkā uzsākti renovācijas darbi

2022. gada vasarā tika apstiprināts projekts „Ēkas Raiņa ielā 7 Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošana”. Lai gan tika noslēgti visi nepieciešamie līgumi projekta īstenošanai un rudenī bija paredzēts uzsākt būvdarbus, darbu veicējs SIA „Build Invest” darbus objektā tā arī neuzsāka, un 2023. gada janvārī tika panākta vienošanās par līguma izbeigšanu.

Pašvaldība nekavējoties veica atkārtotu būvdarbu iepirkumu, tika saskaņotas projekta izmaiņas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, saņemts VARAM atzinums un piešķirts Valsts kases aizdevums. Atkārtotā būvdarbu iepirkumā par uzvarētāju tika atzīta SIA „Dakstiņu jumti”, un saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi ilgs 6 mēnešus. Projekta kopējās izmaksas plānotas 906 426,46 EUR, no tām ERAF finansējums 213 228 EUR, valsts budžeta dotācija 19 849,06 un pašvaldības līdzfinansējums 673 349,20 EUR. Projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/067.

Saulkrastu novada pašvaldība informē, ka šonedēļ sāksies Saulkrastu novada bibliotēkas, Raiņa ielā 7, Saulkrastos, renovācija, un tās laikā būs aizliegts pie ēkas pagalmā novietot transportlīdzekļus. Apmeklējot bibliotēku, kafejnīcas vai tuvējos veikalus, aicinām savas automašīnas novietot tuvākajos stāvlaukumos.

Ēkas renovācijas laikā pagalms būs norobežots, atvēlot gājējiem piekļuves tuneli uz kafejnīcu un bibliotēku, kā arī netiks ierobežota braukšana pa Raiņa ielu līdz jūrai, taču savus transportlīdzekļus šajā vietā novietot nedrīkstēs, jo stāvlaukums tiks izmantots kā būvlaukums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.