Māksliniece Agija Staka tiekas ar skolēniem

Pirmā iepazīšanās ar grāmatas saturu notiek caur ilustrācijām, tāpēc ilustratora profesija ir ļoti svarīga un nozīmīga.

Patiess prieks, ka Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās vairāk kā 200 grāmatu ilustrāciju veidotāja Agija Staka.

Māksliniece ļoti interesanti un saistoši iepazīstināja Saulkrastu novada vidusskolas 4.klases skolēnus ar procesu, kādā top grāmatu ilustrācijas un deva iespēju arī pašiem pamēģināt izveidot kustīgus tēlus. Tā skolēni varēja labāk izprast ilustrāciju zīmēšanas principu, kur galvenais ir kustība, emocijas un arī proporcijas, lai tēls būtu ticams un dabīgs un, lai tas atspoguļotu autora vēstījumu. Agija Staka, ilustrējot grāmatas, izmanto dažādas tehnikas, kas viņas veikumu padara daudzveidīgu un atšķirīgu. Liels paldies par šo ieskatu ilustratora profesijā, interesanto stāstījumu un pozitīvām emocijām! Paldies skolēniem un skolotājiem par dalību pasākumā! Uz tikšanos Saulkrastu novada bibliotēkā!