Bērni grāmatas joprojām lasa!

1., 2. un 3. februārī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās Saulkrastu PII Rūķītis grupiņas “Zīļuks”, “Taurenītis” un “Kastanītis” audzēkņi, kuri aizpildīja “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” anketas par dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā. Pasākuma izskaņā visi dalībnieki saņēma diplomus un balviņas!Paldies visiem Saulkrastu novada bibliotēkas čaklajiem lasītājiem, kuri iesaistījās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022!