Uzziņai – par lasīšanu un bibliotēkas apmeklējumu vasaras mēnešos

Pateicamies apmeklētājiem, kas izmantojuši bibliotēkas pakalpojumus, un ceram uz tālāku sadarbību!