Lieto Letonika.lv resursus attālināti

Bibliotēkā reģistrētajiem lasītājiem ir iespēja pieslēgties datubāzēm attālināti. Saulkrastu novada bibliotēka nodrošina piekļuvi letonika.lv uzziņu resursiem, kas ietver 11 enciklopēdijas un citi uzziņu resursus, 13 vārdnīcas – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, tāpat kolekcijas ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, kā arī ir piekļuve latviešu literatūras bibliotēkai ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem.