Novadpētniecība Saulkrastu novadā

Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar Salaspils novada bibliotēku aicina
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekārus uz

NOVADPĒTNIECĪBAS SEMINĀRU

2021. gada 20. oktobrī
Zoom
PROGRAMMA

10.30 – 11.15Lekcija “Publisko bibliotēku dibināšana Pierīgas reģionā: novadpētnieciskās problēmas”, LNB Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece Jana Dreimane
11.15 – 11.30Prezentācija “Saulkrastu novada bibliotēkas digitālie novadpētniecības resursi un nākotnes ieceres”, Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare
11.30 – 12.00Prezentācija “Saulkrastu kultūras centra krājuma un virtuālā muzeja vēstures stāsts”1. Muzeja krājuma pirmsākumi un šodiena;2.Virtuālā muzeja – mājas lapas “Saulkrastu muzejs” attīstība;3. Krājuma glabātāja stāsts – īstā vieta un laiks”, Saulkrastu kultūras centra krājuma glabātāja Ilva Erkmane
12.00 – 12.10Aktuālais novadpētniecībā, Salaspils novada bibliotēkas bibliotēku informācija speciāliste Anda Priedīte
  

Kontaktinformācija:
Liene Poriete, tālr.: 67951502, 25767667, e-pasts: liene.poriete@saulkrasti.lv
Evita Gleizde, tālr. 67387156, e-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv