Kā pagāja septembris bibliotēkā

Saulkrastu novada bibliotēkā visa mēneša garumā norisinājās dažādi lasīšanu veicinoši pasākumi bērniem – gan “Mazo pūčulēnu skola”, gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”, kur piedalījās PII “Rūķītis” audzēkņi. Abas programmas tiek realizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Septembris noslēdzās ar Saulkrastu novada vidusskolas pirmklasnieku iepazīšanos ar bibliotēku, kur bērni pildīja praktiskos uzdevumus un atklāja viens otram, kādas grāmatas patīk lasīt. Pasākumu laikā tika ievēroti visi nepieciešamie drošības noteikumi.