Mēneša grāmata jūnijā

Šajā mēnesī esam izcēluši bērnu grāmatu – Jurgas Viles un Linas Itagaki kopdarbu “Sibīrijas haiku”, kas iepriekšējā gadā iekļuva “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”. Šis ir grafisks romāns, kurā apvienots stāstījums un kolāžas. Vēsturisks stāsts, kas ir nežēlīgs un vienlaikus aizkustinošs. Kaut arī galvenais varonis ir lietuvietis, to pašu ir piedzīvojuši arī izsūtītie latvieši. “Sibīrijas haiku” ir patīkama lasāmviela, neraugoties uz sarežģīto tēmu. Grāmata ir radīta kā saviļņojošs un eksotisks darbs.