“Mazo pūčulēnu skolas” izlaidums

Līdz ar mācību gada noslēgšanos skolās, izlaidums ir arī “Mazo pūčulēnu skolas” dalībniekiem. Esam priecīgi, ka, neskatoties uz visiem sarežģījumiem un pūčulēnu nodarbību pārlikšanu, ir veiksmīgi izdevies pabeigt programmu. PII “Rūķītis” grupiņa “Kastanītis” mazie ķipari 27. maijā saņēma godam nopelnītos diplomus un pūču somiņas ar pārsteigumu. Pasākums norisinājās bērnudārza Dabas klasē, ievērojot visus drošības noteikumus. “Mazo pūčulēnu skola” ir LNB rīkota akcija lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros.