Jaunās grāmatas bibliotēkā

☝Atceries grāmatas var pasūtīt trīs veidos:
• rakstot uz e-pastu saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv;
• zvanot pa tālruni: 67951502, 25767667;
• pasūtot izvēlētās grāmatas Pierīgas novadu bibliotēku grāmatu KOPKATALOGĀ