Vērtīgi dāvinājumi bibliotēkai

2020. gadā Saulkrastu novada bibliotēkas krājumu papildinājuši jauni dāvinājumi – vairāk nekā 395 grāmatas, tādēļ jau tradicionāli pirms gadu mijas vēlamies pateikties visiem dāvinātājiem!

Ar valdības lēmumu pavasara pusē tika piešķirti 9,7 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kultūras un pasākumu nozares iestādēm, uzņēmējiem, radošajām personām un nevalstiskajām organizācijām, t.sk., vērtīgu grāmatu iepirkuma programmai publiskajām bibliotēkām un profesionālās pilnveides pasākumiem. Latvijas valdība 2020. gada 16. jūnijā pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 eiro apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai programmas “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām īstenošanai.” Programmas realizācijas laikā 2020. gada novembrī Saulkrastu novada bibliotēka saņēma vēl 38 jaunas grāmatas par kopējo summu 385,11 eiro.

Bibliotēka saka PALDIES saviem grāmatu un žurnālu dāvinātājiem, lai mūs arī turpmāk vieno labs vārds, gaišas domas un stipra veselība!