Saulkrastu novada bibliotēkas novadnieku enciklopēdija

Godinot novadniekus un viņu ieguldījumu Saulkrastu vārda atpazīstamībā, esam izveidojuši novadnieku enciklopēdiju. Uz doto brīdi tie ir 67 novadnieki, kuri guvuši nopelnus gan vēsturiski, gan mūsdienās. Novadnieku enciklopēdijā apkopotas biogrāfiskas ziņas par ievērojamiem, novadā pazīstamiem cilvēkiem: rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, māksliniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, zinātniekiem, sportistiem un citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši vai darbojušies Saulkrastu novadā, gan visā vēsturiskā Saulkrastu teritorijā un kam bijusi kāda saistība Saulkrastu popularizēšanā plašākā mērogā. Varam lepoties, ka mūsu novadā dzīvojušas un vēl dzīvo Latvijā nozīmīgas personas.
https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/…/saulkrastu-nova…

Ikvienā bibliotēkā novadpētniecība ir neatņemama sastāvdaļa ikdienas darbā. Tā būtībā ir datubāze par novadu kopumā un tā novadniekiem, kur tiek apkopota informācija daudzu gadu garumā, atlasot publikācijas gan no avīzēm, gan žurnāliem, arīdzan grāmatām, neaizmirstot arī par interneta vidē pieejamiem materiāliem. Lielākoties materiāli ņemti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajiem elektroniskajiem katalogiem.

Datu bāze pastāvīgi tiek atjaunota un papildināta.

Saulkrastu novada bibliotēka nodrošina Novadpētniecības materiālu pieejamību uz vietas.

#saulkrastunovadabibliotēka #LibdayLV_2020 #novadpētniecība