Dāvinājums bibliotēkai no mūsu lasītājiem

Ne tikai mēs iepriecinām lasītājus ar jaunām grāmatām, bet arī paši lasītāji ir papildinājuši bibliotēkas grāmatu krājumu. Sirsnīgi pateicamies par dāvinājumu cilvēkiem, kuriem lasīšana ir aizraušanās un kuri labprāt dalās ar savām grāmatām, lai tās izlasītu arī citi tikpat dedzīgi lasītāji.