Ieskats bibliotēkas darbā

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī Saulkrastu novada bibliotēka apmeklētājiem bija slēgta.

Bibliotēkas darbā izsludinātā ārkārtas situācija izraisīja lielas pārmaiņas. Pasākumi, izstādes, dažādas aktivitātes, lietotāju datormācības un projekts „Lasītava krustojumā” nenotika vispār, jo cilvēki nedrīkstēja pulcēties. Taču vienlaikus tika turpināts intensīvs darbs, lai sniegtu attālinātos pakalpojumus. Bibliotekāru prasmes un zināšanas atbilst darbam virtuālajā vidē. Daudzus gadus bibliotēka strādāja un joprojām turpina darboties arī ar e-pakalpojumiem – grāmatu izsniegšanā un saņemšanā, datubāžu veidošanā, sociālo tīklu administrēšanā u.c. Patīkami pārsteidza ne tikai bibliotekāru, bet arī lietotāju vēlme pieņemt jaunus izaicinājumus – pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu tikai virtuāli. Pieauga pieprasījums pēc autorizācijas rīku piešķiršanas, lai piekļūtu tīmekļa platformai „3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Tajā bibliotēkas lasītājiem bez maksas tiek piedāvātas daudzas e-grāmatas lasīšanai latviešu valodā internetā. Platformas izmantojamība ir lietotājiem draudzīga. Piekļuve tiek nodrošināta no jebkuras viedierīces vai datora ar interneta pieslēgumu. Tīmekļa vietni pārrauga valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmu centrs”.

Ārkārtas situācijā Saulkrastu novada bibliotēka piedalījās Salaspils novada bibliotēkas (reģiona galvenās bibliotēkas) rīkotās Pierīgas novadu publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Vieta manā novadā” veidošanā. Aktivitātes mērķis bija turpināt virtuālo izstāžu ciklu, iekļaujoties Latvijas valsts simtgades pasākumos un apzinot sava novada ainavas objektus par nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai saistītus ar novada unikalitāti. Esam izcēluši sava novada lielāko vērtību – Balto kāpu. Izstāde būs skatāma Salaspils novada bibliotēkas un Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnēs. Tapusi arī virtuāla skate par Saulkrastu Mākslas kluba dibinātāju un gleznotāju Džonu Delgalvi. Arī šī izstāde ir skatāma Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē un bibliotēkas sociālajos kontos.

Darbs turpinājās pie novadpētniecības mapju (Baltā kāpa, Skultes osta, zvejniecība) bibliogrāfisko aprakstu veidošanas, apstrādes un sistematizēšanas bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, datubāzē „Novads”. Tapis arī Saulkrastu novada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts „Toreiz un tagad”. Digitalizēta Saulkrastu rajona avīze „Saulkrastu Stars” (1955–1956), sarīkojumu afišas (1922–1937), Saulkrastu vidusskolas hronika (1912–1936), Saulkrastu vidusskolas literārā pulciņa žurnāli (1962–1965) un citi materiāli. Visi materiāli ir pieejami bibliotēkas vietnē www.saulkrastubiblioteka.lv un bibliotēkas sociālajos kontos.

Kad neplānoti nācās pārtraukt klientu apkalpošanu klātienē, bibliotēka varēja veikt šajā gadā plānotās pārmaiņas – gan remontu (lokālā tīkla sakārtošanu, telpu apgaismojuma un durvju nomaiņu), gan krājuma sakārtošanu un elektroniskā kopkataloga pilnveidošanu, gan arī novadpētniecības materiālu digitalizāciju. Bibliotēkā ir daudz iekšējo darbu, ko klienti neredz, bet tie ir svarīgi pakalpojumu kvalitātei, efektivitātei un ērtai pieejamībai.

Pašlaik Saulkrastu novada bibliotēka pakāpeniski atsāk nodrošināt klātienes pakalpojumus atbilstoši sanitārā protokola prasībām. Kamēr turpināsies dažādi ierobežojumi, darīsim to prātīgi un lēnām. Ievērosim visus noteiktos piesardzības pasākumus un būsim atbildīgi!

Liels paldies visiem, kuri ar sapratni un iecietību izturējās pret bibliotekāriem, kamēr mūs nebija iespējams apmeklēt klātienē!