Bibliotēka slēgta līdz 14. aprīlim

📚 Visiem lasītājiem paņemto iespieddarbu nodošanas termiņš automātiski tiek pagarināts līdz 2020. gada 15. aprīlim bez kavējuma naudas piemērošanas.

❗️Lūdzam paņemtās grāmatas un citus iespieddarbus līdz 15. aprīlim uz bibliotēku nenest!