Baltās kāpas virtuālā pasaule

Baltā kāpa
Foto: I.Pētersone
Fotogrāfija pieejama Saulkrastu novada bibliotēkas novadpētniecības krājumā

Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieki strādājuši, lai apkopotu visu mantojumu, kas par Balto kāpu pieejams bibliotēkā un elektroniskajos resursos. Ir atlasīti bibliotēkā uzkrātie materiāli, tie digitalizēti, izveidoti bibliogrāfiskie apraksti un anotācijas, atrasti labākie interneta resursi to ievietošanai datubāzē. Šis pasākums labi veikties varēja arī tāpēc, ka bibliotēkai valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ietvaros ir pieejama ALISES programmatūra, kurā varam šos datus ievadīt un uzkrāt.
Informācija par Balto kāpu pieejama Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapas sadaļā BALTĀ KĀPA.

Šai aktivitātei nav pielikts punkts, un bibliotekāriem nu jādomā, kā to turpināt, jo jauna informācija aizvien nāk klāt. Bet par līdz šim paveikto – paldies! Aicinām iesaistīties arī iedzīvotājus – sūtiet mums materiālus digitalizācijai!