Lasītprieks, zīmētprieks, stāstītprieks!

Attēlā: 2020. gada 21. februārī Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā viesojās Agnese Aizpuriete – māksliniece, grāmatu ilustratore, arī bērnu grāmatu teksta autore.

Aizraujošās un krāsainās grāmatas “Trakā Lapsa” un “Trakā Lapsa ceļo” ir mākslinieces debija bērnu literatūrā kā ilustratorei un tekstu autorei.

Pasākuma laikā autore iepazīstināja ar sevi, kā arī pastāstīja, kā tapušas viņas sarakstītās un ilustrētās grāmatas. Bibliotēkā PII “Rūķītis” grupu “Pienenīte” un “Zīlīte” bērni mācījās zīmēt katrs savas grāmatas vāku, Zvejniekciema vidusskolā 1. klases skolēni iemācījās, kā uzzīmēt katram savu “trako lapsu.”

Viešņa vēl ilustrējusi zinātnisko literatūru – pētījumus par medicīnu un jurisprudenci, lasāmgrāmatu ģimenei “Dāvana Latvijai” (2019), darba burtnīcu “Apsveic Latviju!” (2019) u.c.

Abos pasākumos kopā piedalījās 53 bērni un 7 pieaugušie.

Tikšanās Saulkrastu novada bibliotēkā notika Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projektā “Lasītava krustojumā”.