Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2019”

13. janvārī Saulkrastu novada bibliotēku apmeklēja Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņas “Pienenīte” bērni, 16. janvārī – grupiņas “Zīlīte” audzēkņi, lai vērtētu izlasītās grāmatas. Pēc anketu aizpildīšanas visi dalībnieki saņēma mazu dāvaniņu pateicībā par iesaistīšanos grāmatu vērtēšanā.

Bērni kopā ar pedagogiem lasīja sešas grāmatas vecuma grupā 5+, bet šomēnes tā vērtēja.

Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji. Lasīt ir stilīgi! Bet lasīt kopā klasē vai ar vecākiem ir arī aizraujoši!

Programmā piedalās arī Saulkrastu PII “Rūķītis” vecāko grupu audzēkņi.

Plašāk par programmu LNB vietnē – https://lasamkoks.lv/