Kopjot senās tradīcijas – Mārtiņdiena kopā ar bibliotekārēm

8. novembrī pie mums viesojās Saulkrastu vidusskolas skolēni. Viņi pārtapa par maskotajiem Mārtiņbērniem. Visi gājām rotaļās, minējām mīklas, klausījāmies ticējumus un dzirdējām laba vēlējumus.

Kas skanēja, kas žvadzēja
Manā sētas pagalmā?
Tur sajāja Mārtiņbērni
Ar sudraba zobeniem.

JAUTRUS MĀRTIŅUS!