24. oktobrī – Pasaules Informācijas attīstības dienā aicinām izmantot!

Kultūras informācijas sistēmu centrs piedāvātos bezmaksas informācijas resursus, kuri tīmeklī pieejami ikvienam iedzīvotājam:
www.kulturasdati.lv – uzticama un plaša lietišķā informācija par Latvijas kultūras objektiem
www.nmkk.lv – Latvijas muzeju krājumi apskatāmi digitalizētā veidā
www.filmas.lv – Latvijas filmas internetā, kā arī uzziņu informācija par Latvijas filmu vēsturi, veidošanu, aktieriem un režisoriem
www.diva.lv – raidījumu ieraksti no Latvijas televīzijas un radio arhīviem
Aicinām arī apmeklēt Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas, kuru datoros pieejami dažādi elektroniskie resursi – žurnāli, enciklopēdijas, e-grāmatas, audiovizuāli materiāli, savukārt Latvijas augstskolu bibliotēku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos varam meklēt, izmantojot uzticamu, akadēmiskajiem resursiem speciāli veidotu interneta meklētāju PRIMO https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo…/search…