Starpbibliotēku abonements Saulkrastu novada bibliotēkā

Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojuma būtība: ja izdevums nav bibliotēkas krājumā, to var pasūtīt no citām bibliotēkām. Ar 2019. gada 1. oktobri Saulkrastu novada bibliotēka ir noslēgusi vienošanos ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) par SBA pakalpojuma saņemšanu.

SBA pakalpojumu saņemšanai ir saistoši LNB izmantošanas noteikumi un LNB SBA izmantošanas noteikumi:

Ja izdevums nav pieejams Saulkrastu novada bibliotēkas krājumā, tad izmantojiet starpbibliotēku abonementa pakalpojumu!