Bibliotēkas jaunieguvumi

Saulkrastu novada bibliotēkas krājums 2019. gada pirmajā pusgadā papildināts ar  786 jaunieguvumiem. No tiem 188 eksemplāri ir dāvinājumi, 598 pirkumi.