Aptaujas kopsavilkums: kultūras pasākumi ir nepieciešami un gaidīti

Kā uzzināt, kādi uzlabojumi nepieciešami Saulkrastu novada bibliotēkā, lai apmeklētāji justos komfortabli un patīkami, kādus kultūras pasākumus rīkot? Meklējot atbildi uz šo jautājumu, šogad aprīlī un maijā bibliotēka aicināja aizpildīt aptaujas anketu. Iedzīvotāji dalījās pārdomās un sniedza priekšlikumus par vēlamajiem uzlabojumiem. Pats galvenais secinājums – kultūras pasākumi ir nepieciešami un gaidīti.

Visvairāk ierosinājumu un priekšlikumu tika saņemti par rakstniekiem, māksliniekiem, tulkotājiem un citām slavenām personībām, kurus gribētu satikt bibliotēkā. Respondenti norādīja, ka būtu interesanti tikties ar novadniekiem vai vasarās dzīvojošiem rakstniekiem un radošām personībām. Iedzīvotāji arī lūdza uzaicināt konkrētus cilvēkus – reanimatologu Pēteri Kļavu, publicisti Rudīti Kalpiņu, mākslinieku Kristianu Brekti, rakstnieci Ingu Jērumu, izcilo dzejnieku Knutu Skujenieku, eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, mākslinieci Džemmu Skulmi, ceļotājus Gintu Barkovski un Kārli Bardeli, mūziķi Andri Kiviču, sporta žurnālistu Reini Ošenieku, mākslinieci Elitu Patmalnieci, izcilākos horeogrāfus un citus. 2019. gadā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās rakstniece Māra Zālīte, dabas pētnieks Māris Olte un karikatūrists Gatis Šļūka. Daudzās anketās tika izteikta vēlme viņus satikt atkal no jauna.

Veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka paveikts ir ļoti daudz un bibliotēkas rīkotie pasākumi sniedz pozitīvas emocijas, veicina interesi par grāmatām un rakstniekiem, kā arī bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja uzzināt daudz jauna. Taču joprojām ir lietas, kuras nepieciešams pilnveidot. Bibliotēkai tiek ieteikts nelietot vienreizlietojamos traukus, laminētus diplomus un konfekšu papīrus. Tāpat publiskos pasākumus rīkot plašākās telpās, izmantot ērtākas sēdvietas, arī pasākumu norišu laiks dažus neapmierina. Vairāki respondenti atzīst, ka pasākumos vēlētos paši aktīvāk iesaistīties un līdzdarboties.

Apmeklētāju sniegtie priekšlikumi taps sadzirdēti un daudzi kļūs par bibliotēkas ikdienas sastāvdaļu.

Paldies par atsaucību un dalību aptaujā!