Bibliotēkā papildināti plaukti ar nozaru literatūru

Saulkrastu novada bibliotēkas krājums ir papildināts ar apgāda “Zinātne” izdoto nozaru literatūru – grāmatām folkloristikā, valodniecībā, literatūrzinātnē, kultūras vēsturē, kā arī antīkās literatūras tulkojumiem.

Jauno grāmatu saraksts pieejams Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā – šeit!