Rakstnieks Māris Rungulis Saulkrastu novada bibliotēkā

Attēlā: 2019. gada 22. martā rakstnieks Māris Rungulis kopā ar Saulkrastu vidusskolas 5. a un 5. b klases skolēniem

Saulkrastu novada bibliotēkā 5. klašu audzēkņi tikās ar rakstnieku Māri Runguli. Tikšanās notika Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā bibliotēkas projekta “Lasītava krustojumā. 2. kārta” ietvaros.
Māris Rungulis ir viens no spilgtākajiem un ražīgākajiem latviešu literātiem, kurš raksta bērniem un jauniešiem. Viena tikšanās reize ir par īsu, lai skolēnus iepazīstinātu ar savu daiļradi. Lielākoties grāmatu galvenie varoņi dzīvo pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados.Autors pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ar izdotajām grāmatām “Avene”, “Maksis taksis”, „Spoku stāsti”, „Spoku un joku stāsti”, „Pastaiga mirušo pilsētā” pirmo grāmatu un „Trīs nāves Mārtiņdienā” otro grāmatu, kā arī ar jaunumiem – “Asins lietus”. Rakstnieks lasīja fragmentus no savām grāmatām un ļāva pasākuma apmeklētājiem prognozēt turpmāko notikumu gaitu. Veiksmīgākie un atjautīgākie tika apbalvoti ar M.Runguļa grāmatām.
Rakstnieks sadarbojies ar izdevniecībām Zīlīte un Ezis, arī šajos žurnālos var izlasīt viņa darbiņus, tāpat vāc un publicē bērnu folkloru – joku un spoku stāstus, skaitāmpantus. Noslēgumā viesis Saulkrastu novada bibliotēkai uzdāvināja savas grāmatiņas ar autogrāfu.
Prieks, ka Saulkrastu vidusskolas kolektīvs ir atsaucīgs sadarbības partneris un vienmēr tiek atbalstīti bibliotēkas piedāvātie pasākumi. Ceram, ka ieguvēji bijām visi. Uz atkalredzēšanos aprīlī un maijā!