Pie Saulkrastu bērniem viesojas dzejniece Maija Laukmane

Attēlā: Literāte Maija Laukmane (no kreisās)  un pensionēta skolotāja Ināra Jorniņa

Saulkrastu novada bibliotēkā turpinās Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts “Lasītava krustojumā. 2. kārta”. Šoreiz skolēniem bija iespēja tikties ar bibliotekāri, jauniešu teātra režisori, Talsu novada literātu apvienības vadītāju, rakstnieci un skanīgu dzejoļu bērniem autori Maiju Laukmani. Dzejoļus viņa raksta kopš pamatskolas. Uz to pamudinājusi latviešu valodas skolotāja, kura, saskatot izaugsmi, regulāri likusi to darīt.

Pasākumā piedalījās Saulkrastu vidusskola 6.a un 6.b klases skolēni un citi interesenti.

Plašāk par notikušo pasākumu lasiet Saulkrastu Domes Ziņās marta numurā.