Saulkrastu novada bibliotēkas viesis – rakstniece MĀRA ZĀLĪTE

Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks.
Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas.
Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup.
Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks.
Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju!
(Māra Zālīte)

Attēlā: 2019. gada 5. februārī Saulkrastu novada bibliotēkā Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projektā “Lasītava krustojumā. 2. kārta” viesojās dzejniece, dramaturģe, rakstniece Māra Zālīte.

Viņas devums latviešu literatūrā ir nenovērtējams, un viņas radītie darbi aizvien no jauna pārsteidz lasītājus.

Tikšanās laikā tika pārrunātas vairākas autobiogrāfisko romānu „Pieci pirksti” un „Paradīzes putni” epizodes. Abos romānos galvenā varone Laura, nevis Māra, izvēlēta tāpēc, lai varētu distancēties un tajā pašā laikā identificēties. Izmantojot sevi kā prototipu, varot mainīt detaļas. Spilgtais mazas meitenes bērnību atmiņu vēstījums ir cieņas apliecinājums pret savu māti, kura tagad jau aizsaulē.

Pasākums Saulkrastos ļāva mums iepazīt ļoti lielisku, erudītu, sirsnīgu cilvēku. Rakstniece bija atbraukusi ar grāmatu dāvinājumu 3 bibliotēkām – Saulkrastu novada, Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkām, noslēgumā tika dalīti arī autogrāfi.

Paldies Mārai Zālītei par darbu Latvijas un ģimenes vērtību godināšanā, par atsaucību tikties ar Saulkrastu novada bibliotēkas lasītājiem – 37 novada iedzīvotājiem un 35 Saulkrastu vidusskolas skolēniem!

Plašāk par notikušo pasākumu lasiet Saulkrastu Domes Ziņās februāra numurā.

Satin savu valodiņu
Baltajā villainē.
Nosalušu, nogurušu.
Nomirušu, mūžam nē.
(Māra Zālīte)