Veiksmīgi noslēdzies projekts “Lasītava krustojumā”

Noslēdzies Saulkrastu novada bibliotēkas realizētais projekts “Lasītava krustojumā”, kuru finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Projekts tika atbalstīts ar 1000 eiro lielu līdzfinansējumu.

Projekta mērķis bija kopā ar grāmatu autoriem popularizēt latviešu oriģinālliteratūru bērniem un jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas uzmanību bērnu literatūrai un lasīšanai, kā arī veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespieddarbiem. Projekts tika īstenots no 2017. gada novembra līdz 2018. gada maijam divas reizes mēnesī, organizējot tikšanos ar literātiem. Projekta aktivitātes atbalstīja Saulkrastu novada dome.

Projekta laikā notikuši deviņi lasīšanas veicināšanas pasākumi – literāras tikšanās ar latviešu literātiem – rakstnieku, pedagogu, grāmatas „Mellsila pirāti” autoru Arvīdu Deģi, bērnu literātiem Ievu Samausku, Ievu Melgalvi, Liliju Berzinsku, Juri Zvirgzdiņu, grāmatas “Koko un Riko” autori Eviju Gulbi, jauniešu fantāzijas literatūras rakstnieci, tulkotāju Lauru Dreiži, grāmatu sērijas “Mākslas detektīvi” autori Luīzi Pastori, rakstnieci Lindu Nemieru, kura darbojas fantāzijas žanrā.

Pasākumi Saulkrastu novada bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā pulcējuši 638 cilvēku lielu auditoriju – gan pieaugušos, gan bērnus. Pērn rudenī rakstnieks A.Deģis ar saviem draugiem iejutās pirātu tēlos, dalījās stāstos par pirātu neticamajiem piedzīvojumiem, dziedāja dziesmas un dejoja pirātu dejas. Tikšanās reizē ar žurnālisti I.Samausku, bērnus interesēja, kā viņa sākusi rakstīt, cik ilgi aizņem vienas grāmatas rakstīšana, vai tas ir vaļasprieks. Šogad I.Melgalve jauniešiem pastāstīja par literārā darba radīšanas procesu, jo ikdienā viņa strādā ar topošajiem literātiem, vadot praktiskās nodarbības. J.Zvirgzdiņam regulāri tiek izdotas saturiski un vizuāli augstvērtīgas grāmatas bērniem, par kurām notika saruna klātienē.

Lai iepazītu literātu personības un radošo darbu, tika izliktas deviņas literatūras izstādes. Tajās varēja aplūkot Saulkrastu novada bibliotēkā pieejamos autoru darbus, kas izraisīja patiesu interesi no lasītāju puses.

Šogad Saulkrastu novada bibliotēkas projekts “Lasītava krustojumā” tiks atkārtoti iesniegts VKKF 3. kultūras projektu konkursā, pieaicinot jaunus literātus – Māri Runguli, Valdi Rūmnieku, Māru Cielēnu, Inesi Zanderi, Māru Zālīti un citus.

Paldies sadarbības partneriem par kopīgi paveikto – Saulkrastu novada domei, Saulkrastu novada tūrisma informācijas centram, Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolai, pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis” un “Jauniešu mājas” kolektīvam!

Ilze Dzintare
Saulkrastu novada bibliotēka