“Grāmatu starts” mazajiem saulkrastiešiem

Saulkrastu novada ģimenēm, kurās ir trīsgadīgi un četrgadīgi bērni, Saulkrastu novada bibliotēka piedāvāja iespēju piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts.” Lai bērni augtu gudri, zinātkāri un radoši, veidotu bagātu iztēli un valodu, aicinājām vecākus kopā ar saviem bērniem apmeklēt “Mazo pūčulēnu skolu.”

Nodarbību cikls tika sadalīts piecās daļās, kurās bērni ar vecākiem un pedagogiem varēja radoši darboties bibliotēkā. Pēc skoliņas absolvēšanas 5. decembrī katram audzēknim tika piešķirts arī Pūcītes diploms un dāvanu komplektiņš: Māras Cielēnas lasāmgrāmatiņa “Trakulīte sandalīte”, kas ir atbilstoša bērnu vecumam, praktiska mugursoma, mīļlieta – mazs, zinātkārs pūčulēns, kas atgādinās par viesošanos bibliotēkā un mudinās to apmeklēt turpmāk. Vecāki saņēma informatīvu materiālu ar praktiskiem padomiem lasīšanas veicināšanā. Zinātkārais pūčulēns izvēlēts arī par projekta simbolu. Šo tēlu radījusi un Grāmatu startam uzdāvinājusi māksliniece Indra Sproģe.

Mazajai pūčulēnu skolai bija pieteikušies ne tikai vecāki ar bērniem, bet arī Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupas “Pienenīte” audzēkņi.

Iniciatīvu “Grāmatu starts” radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs un atbalsta LNB Atbalsta biedrība, lai mudinātu bērnus iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanu kā tradīciju ģimenē. Projektā iesaistās daudzas Latvijas bibliotēkas. Aizsākums šai programmai bija pirms pāris gadiem īstenotā “Pirmā tikšanās ar bibliotēku.”

Ja mazie “Grāmatu starta” dalībnieki un viņu vecāki būs aktīvi un ieinteresēti, bibliotēka plāno piedāvāt “Mazo pūčulēnu skolu” arī nākamgad, kurā notiks regulāras, radošas un attīstošas nodarbības. Šādi projekti var īstenoties, tikai pateicoties cilvēkiem, kuri izprot grāmatas nozīmi bērna dzīvē un tās ieguldījumu viņu nākotnē.

Uz tikšanos nākamgad!

Atbildēt