Digitalizēta pirmā Saulkrastu novada bibliotēkas inventāra grāmata


Viss sākās ar Rūdolfa Blaumaņa grāmatu „Lugu izlase”.

Novadniece Inga Zemīte grāmatā „Saulkrasti no vissenākajiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai”, kas pirms dažiem gadiem tika izdota ar Saulkrastu novada domes atbalstu, par tagadējās Saulkrastu bibliotēkas pašiem sākumiem raksta tā: „1945. gada 1. jūlijā „Meža mājā” (tagad A. Kalniņa ielā 10) sāka darboties Saulkrastu ciemata izpildkomiteja. Šeit līdz 1947. gadam par sekretāri strādāja Velta Akerberga. Viņa bija tā, kas pirmā domāja un rūpējās, lai Saulkrastu nedaudzajiem iedzīvotājiem netrūktu labu grāmatu – iekārtoja pārvietojamo bibliotēku no Bīriņu bibliotēkas kara laikā saglābtajiem fondiem; pirka pirmās grāmatas arī no izpildkomitejas piešķirtajiem līdzekļiem. Tā krājās grāmatu skaits, lai varētu domāt par stacionāru bibliotēku Saulkrastos.

1947. gada 30. jūnijā tapis pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā – Blaumanis R., „Lugu izlase”, R., 1946.”

Saulkrastu novada bibliotēkas pirmā inventāra grāmata tagad ir digitalizēta un atrodas bibliotēkas arhīvā.

Inventāra grāmata Nr. 1-2949 (pirmā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 2950-4420 (otrā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 4421- 7385 (trešā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 7386-10850 (ceturtā grāmata)

Inventāra grāmata Nr. 10851-12490 (piektā grāmata)

Lielā Pūce viesojas Saulkrastos

5.novembrī pie mums “Mazo pūčulēnu skolas” izlaidumā viesojās Lielā Pūce, ēdām gardos Bemberi maiznīca kliņģerus. Bērni saņēma arī diplomus un projekta „Grāmatu starts” dāvanu komplektiņus. Aktivitātes laikā bibliotēka tika pozicionēta kā vieta, kurā smelties gudrības, lietderīgi pavadīt laiku, gūt jaunas zināšanas un izklaidēties, spēlējot spēles.

Projekta īstenošanā piedalījās Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Rūķītis” grupas “Taurenītis” un “Sprīdītis” audzēkņi. Viņi vairākas reizes apmeklēja bibliotēku – bērni pastāstīja par savu mīļāko grāmatiņu, klausījās un lasīja pasakas, radoši darbojās, spēlēja spēles, krāsoja un ieguva jaunus draugus.

Iniciatīvu „Grāmatu starts” aizsācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs, un to atbalsta LNB Atbalsta biedrība, lai mudinātu bērnus iepazīt aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanas tradīciju ģimenē.

Pavasarī turpināsim dalību projektā „Grāmatu starts”.

#grāmatustarts
#mazopuculenuskola
#gramatustarts
Saulkrastu PII Rūķītis

Ko labāk nedarīt internetā!

Izlikties par kādu citu internetā, pavirši lasīt informāciju un dalīties ar nepatiesām ziņām vai publicēt foto, kurā redzamā persona nevēlas, ka šis foto nonāk internetā…👎🙅‍♀️🙅‍♂️Mums katram ir tiesības uz privātumu 🔒🔑. Arī it kā nevainīga rīcība var radīt nopietnas sekas. Padomā, vai ar savu rīcību tu nemaldināsi citus, nepazemosi un nenodarīsi kādam kaitējumu?

Bibliotēkas komunikācija tiek izvērsta arī sociālajā platformā Instagram

Saulkrastu novada bibliotēka allaž ir bijusi vieta, kur labi pavadīt laiku, it sevišķi tumšajās rudens pēcpusdienās. Tur var gan pabūt ar sevi mierā, lasot kādu aizraujošu grāmatu, gan arī piedalīties kādā izzinošā vai iedvesmojošā pasākumā. Seko bibliotēkai instagramā un ieraugi, cik bibliotēka ir krāsaina savā ikdienā.

Turpmāk mūsu aktivitātes varēs aplūkot arī bibliotēkas Instagram kontā https://www.instagram.com/saulkrastubiblioteka/

Laipni aicinām!

Pasākumu nodrošinājums bibliotēkā

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursa 3. kārtā atbalstīts Saulkrastu novada bibliotēkas projekts “Lasītava krustojumā. 3. kārta”, gūstot 720.00 eiro lielu finansiālu atbalstu.

Projekts turpina jau iepriekšējos projektos aizsākto pamatdomu organizēt tikšanās ar latviešu literātiem un iepazīt to daiļradi un personību.

Projekta mērķis ir kopā ar grāmatu autoriem popularizēt latviešu oriģinālliteratūru bērniem un jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas uzmanību bērnu literatūrai, lasīšanai, kā arī veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespieddarbiem.

Projekta laikā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada maijam plānots organizēt deviņus lasīšanas veicināšanas pasākumus Saulkrastu novada bibliotēkā, pieaicinot grāmatu autorus. Tādējādi tiks paaugstinātas bērnu, jauniešu un bibliotekāru zināšanas un aktivitāte, kā arī veidotas iemaņas literāro darbu izmantošanā un lasīšanā. Literārajos pasākumos plānots iesaistīt vairākus simtus bērnu un jauniešu no Saulkrastu novada.

Aicināsim ciemos grāmatu autorus:

  • dzejnieku, prozaiķi un tulkotāju Sergeju Moreino – grāmatas “Frāze un līdzsvars”, “Hypnoses”;
  • bērnu grāmatas autoru un mākslinieku Mārtiņu Zuti – grāmata “Nenotikušais atklājums”;
  • rakstnieci Māru Jakubovsku – grāmatas “Reno un Java”, “Direktoriene”, “Meža detektīvs”;
  • tulkotāju un grāmatu autori Inesi Pakloni – grāmatas “Okeāns un tuksnesis”, “Es picas brālēnu cepu”, “Ziemassvētku zāģītis”, “Cīņas olu Lieldienas”;
  • dzejnieku un grāmatizdevēju Uldi Ausekli – grāmatas “Un tu esi brīvs”, “Bante un tante”, “Četras otas”, “Viscaurumainākās siermaizītes”, “Kaķēns margrietiņās”, “Divas astes mušas kuļ” un citas;
  • dabas pētnieku un grāmatas autoru Ingmāru Līdaku – grāmata “Zoodārzs manā pagalmā”;
  • rakstnieku Aivaru Kļavi – grāmatas “Melnais akmens”, “Bēgšana no čūsku valstības”, “Asinis uz dzintara”, “Putna miegā”, “Sapnis par Ziemassvētkiem”;
  • grāmatu autori Agnesi Aizpurieti – grāmatas “Trakā lapsa”, “Trakā lapsa ceļo”;
  • grāmatas autori Veroniku Veldzi – grāmata “Tiranozauram plāni klājas”.

Projekta “Lasītava krustojumā” iepriekšējās divās kārtās kopš 2017. gada notikušas tikšanās ar 18 Latvijā zināmiem autoriem, un no VKKF piesaistīts 2000,00 eiro liels finansējums. Projekta aktivitātes atbalsta Saulkrastu novada dome.

Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem tiks publicēta Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē saulkrastubiblioteka.lv un sociālajos tīklos. Sekojiet informācijai!

Grupa “Taurenītis” apmeklē bibliotēku

29. oktobrī uz kārtējo nodarbību bibliotēkā viesojās bērni no Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”. Aktivitātes laikā skatījāmies multfilmas, lasījām grāmatas un spēlējām spēles.

5. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā notiks „Mazo pūčulēnu skolas” izlaidums. Gaidīsim ciemos grupas “Taurenītis” un “Sprīdītis” bērnus!

Iniciatīvu „Grāmatu starts” aizsācis LNB Bērnu literatūras centrs, un to atbalsta LNB Atbalsta biedrība, lai mudinātu bērnus iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanu par tradīciju ģimenē.

#grāmatustarts
#mazopuculenuskola
#gramatustarts
Saulkrastu PII Rūķītis

24. oktobrī – Pasaules Informācijas attīstības dienā aicinām izmantot!

Kultūras informācijas sistēmu centrs piedāvātos bezmaksas informācijas resursus, kuri tīmeklī pieejami ikvienam iedzīvotājam:
www.kulturasdati.lv – uzticama un plaša lietišķā informācija par Latvijas kultūras objektiem
www.nmkk.lv – Latvijas muzeju krājumi apskatāmi digitalizētā veidā
www.filmas.lv – Latvijas filmas internetā, kā arī uzziņu informācija par Latvijas filmu vēsturi, veidošanu, aktieriem un režisoriem
www.diva.lv – raidījumu ieraksti no Latvijas televīzijas un radio arhīviem
Aicinām arī apmeklēt Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas, kuru datoros pieejami dažādi elektroniskie resursi – žurnāli, enciklopēdijas, e-grāmatas, audiovizuāli materiāli, savukārt Latvijas augstskolu bibliotēku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos varam meklēt, izmantojot uzticamu, akadēmiskajiem resursiem speciāli veidotu interneta meklētāju PRIMO https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo…/search…

Publiskots pirmais ziņojums par Latvijas bibliotēkām!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pirmo pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām “Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”.

Avots: LNB Bibliotēku attīstības centrs

Izdevums pieejams LNB publikāciju sistēmā.