Noslēdzies projekts “Mūsu mazā bibliotēka”

19. martā Saulkrastu novada bibliotēku apmeklēja Saulkrastu PII “Rūķītis” grupas “Spārīte” audzēkņi un citi interesenti. Viņi ceļu uz bibliotēku šogad mērojuši vairākas reizes – 5., 12., 26. februārī un 5., 12., 19. martā, lai kopā ar bibliotēku informācijas speciālisti Guntru Kleinšmiti iepazītu bibliotēku un grāmatu brīnumaino pasauli.
Piedaloties pasākumos, katrs projekta dalībnieks saņēma dāvanu – darba burtnīcu ar uzdevumiem, kurās patlaban jau tapuši pirmie ieraksti un izpildīti uzdevumi par kopā izlasītajām grāmatām, tādām kā “Nenotikušais atklājums”, “Vista vai ola?”, “Lūdzu, apskauj mani”, “Sniegbaltais un ogļmelnais”, “Uzvāri man pasaciņu!”, “Brīnumu gredzens”. Tās ir grāmatas, kuras pirmsskolas bērni Saulkrastu novada bibliotēkā iepazina izdevniecības “Liels un mazs” programmā “Mūsu mazā bibliotēka”.
Saulkrastu novada bibliotēkas aktīvais darbs lasītveicināšanas programmās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu starts”, “Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” un “Mūsu mazā bibliotēka” sekmē to, ka grāmatas tiek lasītas vairāk.
Lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka” ir paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem un vienlaikus noris sešās valstīs. Projektā no katras iekļauts pa bilžu grāmatai no Eiropas mazajām valodām (latviešu, igauņu, poļu, slovēņu) un dažādas radošās aktivitātes, kas veicina lasītprieku. Programmā iesaistījušās 200 Latvijas skolas, bibliotēkas un pirmsskolas izglītības iestādes.

Bibliotēkā mācies spēlējoties!

Par pašvaldības līdzekļiem bibliotēkā iegādāti jauni neformālie mācību līdzekļi – spēles: “Mēmais šovs”, “Riču raču, “Twister”, “Latviešu tautas sakāmvārdu spēle ABRA”, “Mistakos”, “Kuģu kauja”, “Saderēsim” un “5 sekundes”. Lielāko jautrību bērniem sagādā kustību spēle “TWISTER”

Kopā lasīšana bibliotēkā

12. martā plkst. 10:00 bibliotēkā notika radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem.

Saulkrastu PII Rūķītis grupas “Spārīte” audzēkņi apmeklēja bibliotēku, lai kopā ar bibliotēku informācijas speciālisti radoši darbotos un palasītu Roba Skotona grāmatiņu “Runcis Puncis”. Autors un mākslinieks Robs Skotons ir radījis stāstu sēriju par kaķu puiku Runci Punci. Jaukais grāmatas varonis ir ieguvis fanus visā pasaulē.

Pasākums notiek sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību “Liels un mazs”.

Nākošā nodarbība 19. martā plkst. 10:00 Saulkrastu novada bibliotēkā.

#musumazabiblioteka

Pie Saulkrastu bērniem viesojas dzejniece Maija Laukmane

Attēlā: Literāte Maija Laukmane (no kreisās)  un pensionēta skolotāja Ināra Jorniņa

Saulkrastu novada bibliotēkā turpinās Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts “Lasītava krustojumā. 2. kārta”. Šoreiz skolēniem bija iespēja tikties ar bibliotekāri, jauniešu teātra režisori, Talsu novada literātu apvienības vadītāju, rakstnieci un skanīgu dzejoļu bērniem autori Maiju Laukmani. Dzejoļus viņa raksta kopš pamatskolas. Uz to pamudinājusi latviešu valodas skolotāja, kura, saskatot izaugsmi, regulāri likusi to darīt.

Pasākumā piedalījās Saulkrastu vidusskola 6.a un 6.b klases skolēni un citi interesenti.

Plašāk par notikušo pasākumu lasiet Saulkrastu Domes Ziņās marta numurā.

Tematisks pasākums bērniem projektā “Mūsu mazā bibliotēka”

5. martā uz kārtējo nodarbību Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās Saulkrastu PII Rūķītis grupas “Spārīte” audzēkņi un citi interesenti, lai kopā ar bibliotekāri pārrunātu izlasīto Pšemislava Vehteroviča bilžu grāmatau “Lūdzu, apskauj mani” saturu un piedalītos radošajās nodarbībās. Turpināt lasīt “Tematisks pasākums bērniem projektā “Mūsu mazā bibliotēka””

Pasākumu kalendārs martam

IZSTĀDES

• Visu mēnesi “Ne tikai gadi…” 50. jubilejas gadā – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
• Visu mēnesi grāmatu izstāde “Mūsu spārnotie draugi” bērnu nodaļā
• No 1.-16. martam grāmatu izstāde “Vili Plūdoni atceroties!”
• No 18.-31. martam grāmatu izstāde “Mēs. Latvija, XX gadsimts”
• Visu mēnesi grāmatu izstāde “Jaunumi” bērnu nodaļā un abonementā Turpināt lasīt “Pasākumu kalendārs martam”

Turpinās dalība lasīšanas veicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”

Saulkrastu novada bibliotēkā notikusi nu jau trešā nodarbība bērnu lasīšanas veicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”, kurā piedalījās Saulkrastu PII “Rūķītis” grupas “Spārīte” audzēkņi, pedagogi un citi interesenti.

Šajā nodarbībā pārrunājām Hilli Randas bilžu grāmatu “Sniegbaltais un ogļmelnais”, klausījāmies Mocarta komponēto skaņdarbu fragmentus un ilustrējām dzirdēto mūziku.
Nākamā nodarbība notiks 5. martā, kurā tiks aplūkota poļu rakstnieka Pšemislava Vehteroviča bilžu grāmata “Lūdzu, apskauj mani”.

Jauns pakalpojums “3td E-GRĀMATU bibliotēka”

No šī gada visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lasītājiem piedāvā jaunu, inovatīvu pakalpojumu – 3td e-grāmatu bibliotēka vietnē 3td.

KĀ LASĪT E-GRĀMATAS?

E-grāmatu lasīšanai ir noteikti šādi ierobežojumi:
1. Paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc kura e-grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
2. Pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas nav iespējams to saņemt atkārtotai lasīšanai.
3. Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā 2 e-grāmatas.
4. Lasītājs nevar saņemt vairāk kā 6 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).
SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas!