Bibliotēkas zīmogi dažādos laikos

 

 

 

 

 

  

1. Saulkrastu bērnu bibliotēkas un Saulkrastu bibliotēkas zīmogi izmantoti no 1952. gada

2. Saulkrastu rajona bibliotēkas zīmogs no 1957. gada

3. Rīgas rajona Centrālā Bibliotēku sistēma no 1978. gada

4. Saulkrastu pilsētas zīmogs no 1996. gada 29. maija

5. Saulkrastu novada bibliotēkas zīmogs līdz šim brīdim