Saulkrastu novada pašvaldības sagatavotās un publicētās informācijas pieejamība tiešsaistē

Attīstības programma

Saulkrastu novada attīstības programma 2021.-2027. gadam
Domes lēmumsI Stratēģiskā daļaII Rīcības plānsIII Investīciju plānsIV Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Dokumentu izstrādē izmantotie materiāli atrodas šeit

Aktualizētie Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam investīciju plāni

29.03.2023.Par grozījumiem Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam Investīciju plānāInvestīciju plāns
22.02.2023.Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2021-2027. gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanuInvestīciju plāns
29.06.2022.Par grozījumiem Saulkrastu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam investīciju plānāInvestīciju plāns
23.02.2022.Par Saulkrastu novada attīstības programmas 2021-2027. gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanuInvestīciju plāns

Attīstības stratēģija

Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2034. gadam
Domes lēmumsIlgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2034.gadam
Dokumentu izstrādē izmantotie materiāli atrodas šeit

Saistītie dokumenti

Saulkrastu novada pašvaldības attīstības dokumentu izstrādāšanā izmantotie materiāli (2021.gads):


Arhīvs:

Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25 gadu perspektīvā. Stratēģijas avoti

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Aptauju rezultātu analīze

Saulkrastu novada stratēģijas 2014. – 2026.gadam un attīstības programmas 2014. – 2020. gadam Vides pārskats