Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāji

Ilze Dzintare, vadītāja no 2017. gada – līdz šim brīdim.

Vizma Stūrmane, vadītāja no 1999. gada -2017. gadam.

Sarmīte Zāte, vadītāja no 1987. gada -1999. gadam.

Velta Strazdiņa, vadītāja no 1978. gada -1987. gadam.

Skaidrīte Bērziņa, vadītāja no 1955. gada -1978. gadam.

Biruta Rēdniece, vadītāja no 1954. gada -1955. gadam.

Anta Malcāne (Berga), vadītāja no 1952. gada -1954. gadam.

Saulkrastu bērnu bibliotēkas vadītāji

Inese Einika, vadītāja no 1983. gada -1996. gadam.

Anita Gruzniņa, vadītāja no 1976. gada -1981. (?) gadam.

Velta Siliņa-Antule, vadītāja no 1952. gada -1976. gadam.