Saulkrasti literatūrā

Brauns, Mārtiņš.  Saule Mārtiņš Daugava : Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar Otto Ozolu / Gundegas Blumbergas sakārtojums ; vāka foto Atis Ieviņš ; intervētājs Otto Ozols ; foto no Ata Ieviņa, Normunda Deinata, Otto Ozola un Mārtiņa Brauna personīgā arhīva ; līdzautori: Austra Brauna, Uģis Brikmanis, Ēriks Naļivaiko, Vilnis Šmīdbergs un Juta Brauna. – [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. – 224 lpp. : fotogrāfijas. Par Saulkrastiem 8.lpp un 11.lpp.

Gudriķe, Biruta, 1928-.  Viļa Lāča dzīves un darba vietas / B. Gudriķe. – Rīga : Liesma, 1974. – 82, [13] lpp. : il., fotogr. Par Pabažiem.

Iklāva, Ārija.  Ir visādi gājis / Ārija Iklāva ; vāka foto Jānis Andrējevs ; vāka dizains Staņislavs Buls ; red. Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). – 239, [1] lpp. : fotogr. Par Zvejniekciemu 122.lpp.

Kļavis, Aivars, 1953-.  Ceļos nelokāmi / Aivars Kļavis, Imants Prēdelis ; Toma Lūša vāka dizains un grāmatas makets. – [Limbažu novads] : Binders, 2013. – 176 lpp. : il., ģīm. ; 24 cm. – Kopsavilkums angļu valodā. Par Saulkrastiem 43.-61.lpp., 69.-79.lpp.

Liepiņš, Edgars, 1928-1995.  “…man sāp klusi un vientuļi…” : parasta pilsoņa piezīmes / Edgars Liepiņš ; sastādītāji: Kristaps Liepiņš un Ēriks Hānbergs ; Vairas Vīķes-Freibergas priekšvārds ; Ērika Hānberga ievads. – [Rīga] : Antēra, 2002. – 798, [1] lpp. : il. – Bibliogr. norādes parindēs. Par Saulkrastiem un Zvejniekciemu 782.lpp. un 670.lpp.

Mūžos tautas sirdī, 1941-1945 / sastādītājs un teksta autors V. Miķelsons. – Rīga : Avots, 1980. – 189, [1] lpp. : il. Otrais pasaules karš, 1939-1945.

Oša, Aija.  Kāds es ir, tāds es ir : par Borisu Bērziņu, par gleznām, par dzīvi, par… / Aija Oša ; Imanta Prēdeļa un Sergeja Akuratera foto ; fotomateriāli no VMM fondiem, Ingrīdas Burānes pers. arhīva ; Māra Sīmansona vāka dizains. – [Rīga] : Atēna, [2005] (a/s “Preses nams”). – 114, [1] lpp., 16 lpp. il., ģīm. : ģīm. ; 22 cm. – Personu rād.: 111.-[115.] lpp. – A.Oša grāmatā iepazīstina ar gleznotāja profesora Borisa Bērziņa (1930-2002) bagātajām atziņām par dzīvi un mākslu. Sarunas atšifrētas, pilnībā saglabājot gan Meistara runas veidu, gan izteiksmi, gan vienu otru valodisku negludumu. Savās atmiņās par B.Bērziņu dalās viņa bijušie kolēģi, audzēkņi, ģimenes draugi.
        Saturs: Mākslas veidi ir neizdibināmi. Nav tramvaja uz lielo mākslu. Pie skaidrības tikt grūti. Es vienmēr runā pretī. Viss atkarīg no talanta. Ieraudzīju Van Gogu un paklupu. Es esmu visēdājs. Es zin savu vērtību. Mazliet joku, mazliet ironijas. Atceroties Borisa Bērziņa dzīvesbiedri Rasmu Bruzīti. Mantojums. Par Saulkrastiem 11.lpp.

Slava, Laima, 1947-.  Dieva buča : [monogrāfija] / Laima Slava. – Rīga : Jumava, 2000. – 212, [3] lpp., [20] lp. il. : ģīm. – (Pieskārieni). – Bibliogr. norādes parindēs. Par Zvejniekciemu 188.lpp. un 191.lpp.

Venters, Egīls, (1964-).  Radio Luxembourg : [romāns] / Egīls Venters ; red. Dace Sparāne ; māksl. Kristians Šics. – Rīga : Dienas Grāmata, 2007. – 165, [2] lpp. ; 23 cm. – E. Venetera romānā uzņēmējs Ervīns Merks, uzzinājis par sievas neuzticību, izšķiras par ārkārtēju rīcību. Bet kāpēc Saulkrastu policisti vēršas pret viņu ar tik brutālu nežēlību? Atbilde meklējama divdesmit gadu vecos notikumos…