Saulkrasti dzejā

Bārda, Paulīna.  Vakarsaule : dzeja (1920- 1975) / Paulīna Bārda ; sast. Ilgonis Bērsons ; I.Bērsona pēcv. ; māksl. K.Goldmanis, Māra Bērsona foto un attēli no P.Bārdas arhīva. – Rīga : Liesma, 1982. – 99, [4] lpp. : il., portr. Saturā dzejoļi par Saulkrastiem: Jūras malā – 39.lpp., “Saulkrastu viļņi”.

Lasmanis, Imants.  Ievas zars : [dzeja] / Imants Lasmanis ; sast. un priekšv. sarakst. Jāzeps Osmanis ; māksl. L.Būmane. – Rīga : Liesma, 1980. – 301, [1] lpp. : il., portr. Saturā dzejoļi par Saulkrastiem: Pabažu studija – 114.lpp. ; Pabažu heksametri – 119.lpp.

Losberga, Milda.  Ar mālu apglaudīta : dzeja / Milda Losberga ; māksl. Arta Ozola. – Rīga : Liesma, 1988. – 136, [5] lpp. : il. Saturā dzejoļi par Saulkrastiem: Sējas ozols 136.lpp.

Losberga, Milda.  Saules izsalkusī : dzeja / Milda Losberga ; māksl. Inārs Helmūts. – Rīga : Liesma, 1983. – 156, [1] lpp. : il. Saturā dzejoļi par Saulkrastiem: Pēterupe 16.-17.lpp. ; Ārņi 87.lpp.

Losberga, Milda.  Sniega gaisma : dzeja / Milda Losberga ; māksl. Harijs Purviņš. – Rīga : Liesma, 1971. – 121, [1] lpp. : il. Saturā dzejoļi par Saulkrastiem: Pēterupe 29.lpp.

Pār deviņi novadiņi : dzeja par Latvijas novadiem / sakārt. un priekšv. sarakst. Valdemārs Ancītis ; māksl. Gunārs Kļava. – Rīga : Liesma, 1975. – 417, [1] lpp. : il.
Saturā dzejoļi par Saulkrastiem: Saulkrastu bērzi 400.lpp.

Ratniece, Sandra, 1969-.  Šķietami klusu : dzeja / Sandra Ratniece ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Lilija Berzinska ; fotogrāfijas autors Gints Ivuškāns. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. – 87, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. – Ziņas par autori: [93.] lpp.

Vērdiņš, Andris.  Pieturas : [dzejoļu krājums] / Andris Vērdiņš ; ilustrators Mārtiņš Vērdiņš. – Rīga : Ezerrozes gŗāmatas, 2020. – 228, [1] lpp. ; 19 cm.
ISBN 9789934587849. Saturā dzejoļi par Saulkrastiem: Īno (noklausīta anekdote) 96., 97., 98., 99.lpp.