Raksti par Saulkrastiem

Saulkrastu novada bibliotēkas veidots informatīvs materiāls par institūcijām un uzņēmumiem Saulkrastu novadā. Raksti periodikā pieejami Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā.

Izglītība

Saulkrastu vidusskola
Saulkrastu vidusskolas hronika (1912-1936)
Saulkrastu vidusskolas literārā pulciņa žurnāli
Nr.1 (1962-1963)
Nr.2 (1962-1963)
Nr.3 (1962-1963)
Nr.4 (1962-1963)
Nr.1 (1964-1965)

Zvejniekciema vidusskola

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola

Kultūra

Kultūras nams “Zvejniekciems”

Saulkrastu Kultūras nams

Saulkrastu novada bibliotēka

Muzeji

Saulkrastu velosipēdu muzejs

Pašvaldības iestādes

Jauniešu iniciatīvas centrs “Jauniešu māja”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

Saulkrastu novada Bāriņtiesa

Saulkrastu ģimenes atbalsta centrs “Saulespuķe”

Saulkrastu Pašvaldības policija

Saulkrastu Pašvaldības policija. Glābšanas dienests

Saulkrastu novada Sociālais dienests

Saulkrastu novada Sociālās aprūpes māja

Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs

Skultes osta

Pašvaldības kapitālsabiedrības

Saulkrastu komunālserviss

Saulkrastu slimnīca

Saulkrastu uzņēmumi

Jātnieku skola “Jūras zirgi”

Satiksme

Saulkrastu autoosta

Saulkrastu Dzelzceļa stacija

Saites izveidotas un pārbaudītas 2021. gada 18. martā