Par bibliotēku

Patreizējais nosaukums

Saulkrastu novada bibliotēka
Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Nolikums apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmumu Nr.202 (protokols Nr.15/2017§36)
Saulkrastu novada domes reģ. Nr. IeN 23/2017

Iepriekšējais nosaukums

Saulkrastu pilsētas bibliotēka
Lēmums apstiprināts ar Latvijas Republikas Saulkrastu pilsētas domes 29.05.1996. lēmumu Nr. 71 par Saulkrastu pilsētas bibliotēku reorganizēšanu. Sakarā ar pilsētas bibliotēkas un bērnu bibliotēkas fondu pārvietošanu uz telpām Saulkrastos, Raiņa ielā 7. Apvienotās bibliotēkas darbs uzsākams 1996. gada 1. jūlijā.

Saulkrastu bibliotēkas vēsture

1947. gada pavasarī Saulkrastu ciema izpildkomitejas sekretāre Zinaida Želtikova sakārtoja vēl nelielo literatūras fondu un sāka noteiktās dienās un stundās izsniegt lasītājiem grāmatas (Avots: Darba balss, 1967, 27.sept.).

1947. gada 30. jūnijā pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā – Blaumanis R. Lugu izlase. R., 1946. – Šajā gadā iegādātas 158 grāmatas. Pirmo inventāra grāmatu parakstījušas bibliotekāres Gerbe un V.Jansone.