Par bibliotēku

Patreizējais nosaukums

Saulkrastu novada bibliotēka
Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Nolikums apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmumu Nr.202 (protokols Nr.15/2017§36)
Saulkrastu novada domes reģ. Nr. IeN 23/2017

Iepriekšējais nosaukums

Saulkrastu pilsētas bibliotēka
Lēmums apstiprināts ar Latvijas Republikas Saulkrastu pilsētas domes 29.05.1996. lēmumu Nr. 71 par Saulkrastu pilsētas bibliotēku reorganizēšanu. Sakarā ar pilsētas bibliotēkas un bērnu bibliotēkas fondu pārvietošanu uz telpām Saulkrastos, Raiņa ielā 7. Apvienotās bibliotēkas darbs uzsākams 1996. gada 1. jūlijā.

Saulkrastu bibliotēkas vēsture

1947. gada pavasarī Saulkrastu bibliotēka uzsāka darbu Saulkrastos, Puškina ielā 10, “Meža mājā” (tagad A. Kalniņa ielā 10). Saulkrastu ciema izpildkomitejas sekretāre Zinaida Želtikova sakārtoja vēl nelielo literatūras fondu un sāka noteiktās dienās un stundās izsniegt lasītājiem grāmatas (Avots: Darba balss, 1967, 27.sept.).

1947. gada 30. jūnijā pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā – Blaumanis R. Lugu izlase. R., 1946. – Šajā gadā iegādātas 158 grāmatas. Pirmo inventāra grāmatu parakstījušas bibliotekāres Gerbe un V.Jansone.

1950. gadā, kad tika nodibināts Saulkrastu rajons, bibliotēka kļuva par Saulkrastu rajona bibliotēku.

1952. gadā bibliotēka atradās kultūras nama augšstāvā Saulkrastos, Krasta ielā 11. Toreiz bibliotēkas fonds satilpa divos grāmatu plauktos. Neilgi pēc tam (1953. vai 1954. gadā) bibliotēku pārceļ uz Liepu ielu 4.

1957. gada 5. janvārī Saukrastu rajonu pievieno Rīgas rajonam. Saulkrastu rajona bibliotēka kļūst par Saulkrastu strādnieku ciemata bibliotēku. Likvidē rajona banku Raiņa ielā 5 un šīs telpas piešķir bibliotēkai.

1959. gadā Saulkrastu bibliotēka bija viena no pirmajām republikā, kas ieviesa lasītāju brīvo pieeju grāmatu fondam.

1965. gadā Republikas Arodbiedrību Centrālā Padome un Kultūras ministrija teicama darba bibliotēkas nosaukumu piešķir Saulkrastu ciemata bibliotēkai.

1970. gada 4. jūnija “Darba Balss” avīzē aprakstīta Saulkrastu izaugsme:“Kā uzplaukusi kultūras un visa sbiedriskā dzīve un ka pirms kara šeit nebija nevienas bibliotēkas, bet šodien ir 6!”. (Bibliotēkai ir piecas pārvietojamās bibliotēkas: Saulkrastu slimmīcā, 2. ceļu celtniecības rajonā, sakaru nodaļā, zivjrūpniecības uzņēmuma filiālē “Pabaži” un Saulkrastu vidusskolā).

1977. gadā Saulkrastu bibliotēkā izveidota speciāla izstāde veltīta sanatorijas “Saulkrasti” darbinieces Ilzes Mārdegas ceļojumam pa Vidusāziju.

1978. gadā Saulkrastu bibliotēkā notiek liela kadru maiņa, par vadītāju kļūst Velta Strazdiņa.

1978. gadā Saulkrastu bibliotēka rosīgi iesaistās VĻKJS 60. gadadienai veltītajā Vissavienības jauno lasītāju konferencē “Oktobra mantinieki”.

1979. gadā Centrālās bibliotēkas organizētajā skatē “Labākā bibliotekāre darbā ar lasītājiem” pilsētu bibliotēku grupā labāko trijniekā iekļūst Saulkrastu ciemata grāmatu krātuve.  

1980. gadā Saulkrastu ciemata bibliotēkas grāmatu fonds sasniedz 22’641 eksemplārus.

1981. gadā Saulkrastu ciemata bibliotēka aktīvi rīko skolēniem mācību stundas grāmatu krātuvē, kas izraisa īpaši lielu interesi skolēnu vidū. Pieaug interese par bibliotekāra profesiju, iegūstot informāciju par citām profesijām un zinātņu nozarēm.

1982. gadā Saulkrastu bibliotēka svin 35 gadu jubileju. Bibliotēkas kolektīvs uzsāka materiālu vākšanu par izcilām personām, kas dzīvojušas Saulkrastos, pētot vēsturi un vācot materiālas liecības, tā aizsākot novadpētniecības krājuma veidošanu.

1983. gadā bibliotēkas darbinieki iesaistās Saulkrastu kara veterānu godināšanas pasākuma rīkošanā.

1984. gadā bibliotēkā strādājošie cītīgi turpina vākt novadpētniecības materiālus, īpašu uzsvaru liekot uz Saulkrastu atbrīvošanas cīņām. Savāktos materiālus un liecības izmantoja Saulkrastu atbrīvošanas 40. gadadienai veltītā cikla “Vakaru sarunas par novadu un novadniekiem” vakarā “Lielās Uzvaras 40. gadadiena Saulkrastos” 1984. gada 11. oktobrī.

1985. gadā Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Velta Strazdiņa neatlaidīgi cīnās par bibliotēkai piešķirto telpu remonta nepieciešamību.

1986. gadā bibliotēka piedzīvo priecīgu un svarīgu momentu beidzot atrodoties atjaunotās, izremontētās, tīrās un skaistās telpās ar jaunu elektroinstalāciju un atremontētām krāsnīm. Daudzi vecie grāmatu plaukti nomainīti pret jauniem. 1986. gada 16. jūlijā bibliotēka cēli vēra vaļā durvis lasītājiem pēc kapitālā remonta.

1987. gada 27. maijā Saulkrastu ciemata bibliotēka saņem goda rakstu par ieguldījumu rajona iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā un sakarā ar bibliotēkas 40 darbības gadu jubileju.

1987. gada 29. maijā atzīmējot Saulkrastu bibliotēkas 40 darba gadu jubileju tiek rīkota ekskursija uz Piebalgu visiem bijušajiem un esošajiem darbiniekiem.

Saulkrastu bērnu bibliotēkas vēsture

Saulkrastu bērnu bibliotēka tika dibināta 1952. gada 1. septembrī, kad tā atdalījās no ciema bibliotēkas. No 1956. gada Saulkrastu bērnu bibliotēka atrodas Amatnieku ielā 2. 1980. gadu vidū bija jau gandrīz 20 000 grāmatu. 1996. gada 1. jūnijā Saulkrastu bērnu bibliotēku pievienoja pilsētas bibliotēkai.

Plašāka informācija pieejama mapēs uz vietas bibliotēkas lasītavā:

1. Bibliotēka Saulkrastos 1954 – 2020
Saulkrastu novads : Saulkrastu novada bibliotēka, [Izdošanas gads nav zināms]. 1 mape.

2. Saulkrastu bibliotēkas vēsture 1947-1987
Saulkrastu novads : Saulkrastu novada bibliotēka, [Izdošanas gads nav zināms]. 4 mapes.