Par bibliotēku

Patreizējais nosaukums

Saulkrastu novada bibliotēka
Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Nolikums apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmumu Nr.202 (protokols Nr.15/2017§36)
Saulkrastu novada domes reģ. Nr. IeN 23/2017

Iepriekšējais nosaukums

Saulkrastu pilsētas bibliotēka
Lēmums apstiprināts ar Latvijas Republikas Saulkrastu pilsētas domes 29.05.1996. lēmumu Nr. 71 par Saulkrastu pilsētas bibliotēku reorganizēšanu. Sakarā ar pilsētas bibliotēkas un bērnu bibliotēkas fondu pārvietošanu uz telpām Saulkrastos, Raiņa ielā 7. Apvienotās bibliotēkas darbs uzsākams 1996. gada 1. jūlijā.

Seko bibliotēkas jaunumiem

FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
BLOGS
YOUTUBE

Bibliotēku portāls
Kultūras dati