Par bibliotēku

Patreizējais nosaukums

Saulkrastu novada bibliotēka
Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Nolikums apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 27.09.2017. lēmumu Nr.202 (protokols Nr.15/2017§36)
Saulkrastu novada domes reģ. Nr. IeN 23/2017

Iepriekšējais nosaukums

Saulkrastu pilsētas bibliotēka
Lēmums apstiprināts ar Latvijas Republikas Saulkrastu pilsētas domes 29.05.1996. lēmumu Nr. 71 par Saulkrastu pilsētas bibliotēku reorganizēšanu. Sakarā ar pilsētas bibliotēkas un bērnu bibliotēkas fondu pārvietošanu uz telpām Saulkrastos, Raiņa ielā 7. Apvienotās bibliotēkas darbs uzsākams 1996. gada 1. jūlijā.

Saulkrastu bibliotēkas vēsture

1947. gada pavasarī Saulkrastu bibliotēka uzsāka darbu Saulkrastos, Puškina ielā 10, “Meža mājā” (tagad A. Kalniņa ielā 10). Saulkrastu ciema izpildkomitejas sekretāre Zinaida Želtikova sakārtoja vēl nelielo literatūras fondu un sāka noteiktās dienās un stundās izsniegt lasītājiem grāmatas (Avots: Darba balss, 1967, 27.sept.).

1947. gada 30. jūnijā pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā – Blaumanis R. Lugu izlase. R., 1946. – Šajā gadā iegādātas 158 grāmatas. Pirmo inventāra grāmatu parakstījušas bibliotekāres Gerbe un V.Jansone.

1950. gadā, kad tika nodibināts Saulkrastu rajons, bibliotēka kļuva par Saulkrastu rajona bibliotēku.

1952. gadā bibliotēka atradās kultūras nama augšstāvā Saulkrastos, Krasta ielā 11. Toreiz bibliotēkas fonds satilpa divos grāmatu plauktos. Neilgi pēc tam (1953. vai 1954. gadā) bibliotēku pārceļ uz Liepu ielu 4.

1957. gada 5. janvārī Saukrastu rajonu pievieno Rīgas rajonam. Saulkrastu rajona bibliotēka kļūst par Saulkrastu strādnieku ciemata bibliotēku. Likvidē rajona banku Raiņa ielā 5 un šīs telpas piešķir bibliotēkai.

1959. gadā Saulkrastu bibliotēka bija viena no pirmajām republikā, kas ieviesa lasītāju brīvo pieeju grāmatu fondam.

1965. gadā Republikas Arodbiedrību Centrālā Padome un Kultūras ministrija teicama darba bibliotēkas nosaukumu piešķir Saulkrastu ciemata bibliotēkai.

1970. gada 4. jūnija “Darba Balss” avīzē aprakstīta Saulkrastu izaugsme:“Kā uzplaukusi kultūras un visa sbiedriskā dzīve un ka pirms kara šeit nebija nevienas bibliotēkas, bet šodien ir 6!”. (Bibliotēkai ir piecas pārvietojamās bibliotēkas: Saulkrastu slimmīcā, 2. ceļu celtniecības rajonā, sakaru nodaļā, zivjrūpniecības uzņēmuma filiālē “Pabaži” un Saulkrastu vidusskolā).

Saulkrastu bērnu bibliotēkas vēsture

Saulkrastu bērnu bibliotēka tika dibināta 1952. gada 1. septembrī, kad tā atdalījās no ciema bibliotēkas. No 1956. gada Saulkrastu bērnu bibliotēka atrodas Amatnieku ielā 2. 1980. gadu vidū bija jau gandrīz 20 000 grāmatu. 1996. gada 1. jūnijā Saulkrastu bērnu bibliotēku pievienoja pilsētas bibliotēkai.

Plašāka informācija pieejama mapēs uz vietas bibliotēkas lasītavā:

1. Bibliotēka Saulkrastos 1954 – 2020
Saulkrastu novads : Saulkrastu novada bibliotēka, [Izdošanas gads nav zināms]. 1 mape.

2. Saulkrastu bibliotēkas vēsture 1947-1987
Saulkrastu novads : Saulkrastu novada bibliotēka, [Izdošanas gads nav zināms]. 4 mapes.