Bibliotēka iepērk jaunas grāmatas angļu valodā

Lai arī grāmatas angļu valodā vieglāk pieejamas egrāmatu formātā, bērni un jaunieši aizvien biežāk par tām jautā bibliotēkā. Tā kā pieprasījums ir liels, turklāt lasīšana svešvalodā uzlabo valodas prasmes, esam nolēmuši iepirkt vairākus desmitus grāmatu (daiļliteratūru) gan bērniem, gan pieaugušajiem. Būs pieejamas visa Harija Potera sērija un arī fantastiskās būtnes, Hobits, Garkājtētiņš u.c. Protams, vēl mazliet būs jāpagaida, jo bibliotekāriem dati par grāmatām jāievada sistēmā. Līdzko tas būs izdarīts, tā grāmatas būs pieejamas lasītājiem. Dosim ziņu!

Kultūrkapitāla fonds atbalsta bibliotēkas ieceres

Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) noslēdzies 3. kultūras projektu konkurss, kurā atbalstu guvis arī Saulkrastu novada bibliotēkas iesniegtais projekts “Lasītava krustojumā. 2. kārta”. Literatūras nozarē projektam piešķirti 1000 eiro bibliotēkas pasākumu organizēšanai, kas ietver literātu viesošanos. Projektu ar līdzfinansējumu atbalsta Saulkrastu novada dome.   Turpināt lasīt “Kultūrkapitāla fonds atbalsta bibliotēkas ieceres”

Dalība starptautiskā lasītveicināšanas projektā

23. oktobrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās slovēņu mākslinieks Damjans Stepančičs (Damijan Stepančič), kurš ilustrējis Petera Svetinas grāmatu “Brīnumu gredzens” (Liels un mazs, 2018), tulkotāja Māra Gredzena un izdevniecības “Liels un mazs” pārstāvji.

Viesi tikās ar Saulkrastu PII Rūķītis grupas “Tince”, “Spārīte” un “Pūcītes” bērniem. Mākslinieka vizīte ir viena no izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas programmas “Mūsu mazā bibliotēka” aktivitātēm.

Pasākuma pirmajā daļā ilustrators stāstīja par sevi, Slovēniju un savu darbu. Tad lasīja bilžu grāmatu par kuģi un rosināja bērniem stāstu pabeigt ar saviem zīmējumiem ļaujot vaļu fantāzijai.

Turpināt lasīt “Dalība starptautiskā lasītveicināšanas projektā”

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks”

Saulkrastu novada bibliotēka piedalās Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” veidošanā. Esam izcēluši sava novada lielāko vērtību – cilvēku, kurš ar savu dzīvi un darbību ir sniedzis ieguldījumu novada un līdz ar to arī Latvijas valsts attīstībā.

Jānis Seregins (dz. 1959. gada 11. novembrī) – Saulkrastu patriots un iedzimtais, kurš ar aizrautību un degsmi darbojies Saulkrastu novada kultūras attīstībā un vēstures mantojuma saglabāšanā. Bijis pirmais Saulkrastu priekšsēdētājs pēc neatkarības atjaunošanas (1990 – 1997). „Mantojumā no iepriekšējās vadības saņēmu tukšu rakstāmgaldu, tipiski sociālistisko budžetu, autoritāras pārvaldes modeļa izpildkomitejas ierēdņu struktūru, kā arī pilnīgi centralizētu, galēji nolaistu komunālo saimniecību. Bija jāsāk pašam mācīties, cilvēkos jālauž vecais domāšanas veids” (Saulkrastu Avīze, 1994, Nr.5, 11.lpp.). Par savu veikumu un nozīmīgo ieguldījumu sava novada izaugsmē un tā atpazīstamības stiprināšanā 2010. gadā saņēmis Saulkrastu Lielo balvu.
Turpināt lasīt “Pierīgas reģiona publisko bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks””

Mūsu viesis – ilustrators Damjans Stepančičs no Slovēnijas

Bibliotēku apmeklēs ilustrators D.Stepančičs no Slovēnijas, grāmatas tulkotāja un pārstāvji no izdevniecības liels un mazs. Viesošanās laikā ilustrators pastāstīs gan par sevi, gan Slovēniju un savām grāmatām. Pasākuma otrā daļa būs darbnīca bērniem, kurā viņi varēs darboties ar krāsainajiem zīmuļiem un lapām. Bērni zīmēs savu vidi – pilsētu, dzīvokli utt., mācoties kā ar ilustrāciju var sevi iepazīstināt. Tas viss labi sasaucas ar grāmatas “Brīnumu gredzena” ilustrācijām, kur pilsētai arī ir būtiska loma.

#musumazabiblioteka

Par Brīnumu gredzenu bibliotēkā

2. oktobrī Saulkrastu novada bibliotēkā notika kārtējais lasīšanas veicināšanas pasākums projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros. Šajā reizē tika apskatīta slovēņu bērnu rakstnieka Petera Svetinas grāmata „Brīnumu gredzens.

Nākošā nodarbība notiks 16. oktobrī, kurā kopā PII “Rūķītis” grupas “Pūcītes” bērni aplūkosim Mārtiņa Zuša grāmatu “Nenotikušais atklājums”.

Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību uzsāk jaunas radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem.

UZSĀKAM DATORAPMĀCĪBAS – pirmdienās un ceturtdienās!

20. septembrī Saulkrastu novada bibliotēkā uz iepazīšanās nodarbību bija sapulcējušies novada iedzīvotāji, lai turpmākos 3 mēnešus piedalītos bibliotēkas rīkotajās datorapmācībās. Tā kā mūsu ikdiena nav iedomājama bez tehnoloģijām, tad aktivitātes galvenais uzdevums būs iemācīt cilvēkus izmantot esošos resursus, uzlabot informācijas meklēšanas prasmes un dot iespēju viņiem savstarpēji komunicēt interneta vidē, mācīties citam no cita. Patlaban nodarbībām pieteikušies 19 novada iedzīvotāji. Izveidotas divas grupas. Apmācības notiks Saulkrastu novada bibliotēkas interneta zālē vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst. 10:00-12:00 un ceturtdienās no plkst. 15:00-17:00. Nodarbības vadīs profesionāla bibliotekāre ar ilggadēju pieredzi iedzīvotāju datorapmācībā Rita Lavendele.

Strādāt tā, lai būtu mūsdienīgi un inovatīvi – līdzi laikam un laikmetam

Jāattīsta kreativitāte, kritiskā un pragmatiskā domāšana. Bibliotēku sistēmā būtiski sekot līdzi sabiedrības attīstības tendencēm un vajadzībām, tehnoloğiju un informācijas mijiedarbībai. Daudz tiek runāts par atvērto zinātni, kas ietver sevī visu, arī tīmekļa zinātni. Turpināt lasīt “Strādāt tā, lai būtu mūsdienīgi un inovatīvi – līdzi laikam un laikmetam”

Projekta “Mūsu mazā bibliotēka: pirmās grāmatas lasīšanas pasākums

Attēlā: 11. septembrī notika projekta “Mūsu mazā bibliotēka: pirmās grāmatas lasīšanas pasākums PII “Rūķītis” grupas “Pūcītes” bērniem.

Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību Liels un mazs uzsāk jaunas radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem.

Bibliotēka iegādājusies visas projekta komplektā iekļautās grāmatas. Pirmā no tām, kuru lasīs bērni kopā ar pedagogiem ir izdevniecības Liels un mazs izdotā bilžu grāmata bērniem par diviem kaķiem – Hilli Randas sarakstīto un Katerīnes Zaripas ilustrēto “Sniegbaltais un ogļmelnais”, ko no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.

Oktobrī saņemsim arī darba burtnīcas bezmaksas eksemplārus. Darba burtnīcā būs iekļauti uzdevumi, kas mudina bērnus zīmēt, sadarboties, rakstīt, fantazēt, nodarboties ar rokdarbiem u.c. Pildot uzdevumus, bērni varēs vēlreiz atgriezties pie grāmatās iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast izlasītos stāstus un pētīt ilustrācijas.