Nevalstiskās organizācijas Saulkrastos

Saulkrastu uzņēmēju biedrība

20.06.2017. Uzņēmumu reģistrā reģistrēta „Saulkrastu uzņēmēju biedrība”. Kā savus prioritāros darbus biedrība noteikusi: veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Saulkrastu novadā; sekmēt Saulkrastu novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās.

Saulkrastu pilsētas politiski represēto grupa

Piedalās politiski represēto piemiņas dienu salidojumos un sarīkojumu organizēšanā.

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaļa

Regulāri rīko tikšanās, arī svētku un piemiņas dienu reizēs, kopīgi organizē braucienus uz Latvijas vēsturē nozīmīgām cīņu vietām un atceres sarīkojumiem; rūpējas par saviem biedriem, sniedzot morālu un materiālu atbalstu.

“Daugavas Vanagi Latvijā” Saulkrastu nodaļa

Darbības virzieni ir līdzīgi Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaļai, jo darbojas un sarīkojumus u.c.; daļu aktivitāšu rīko kopā.

Biedrība “Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija”

Jauna un aktīva organizācija, tās mērķis ir aktivizēt Saulkrastu iedzīvotājus. Aktīvi meklē un iespēju robežās arī raksta projektus. Meklē sadarbības iespējas ar domi, uzņēmējiem, iedzīvotājiem, medijiem. Rīko dažādas akcijas un pasākumus. Trūkst kapacitātes finanšu piesaistes ziņā. Realizējot akcijas, sadarbojas ar uzņēmējiem un citām mērķgrupām.

Jauniešu apvienība “K-Klubs” (no 2010. gada – 2011. gadam)

Saulkrastu aktīvo jauniešu apvienībai bija liels nākotnes potenciāls. Jauniešu klubs “K-Klubs” bija jauna un saliedēta komanda, kura sevi pieteica sabiedrībā kā aktīvu jauniešu grupu. Mērķis bija saliedēt un aktivizēt Saulkrastu sabiedrību.

Publikācijas:

«Extreme Showdown» – adrenalīns kūrortpilsētā