Par katalogu

Grāmatu kopkatalogā ir pieejama informācija par Saulkrastu novada bibliotēkas, filiāles “Sēja” un “Pabaži” krājumiem – (grāmatām, žurnāliem un laikrakstiem).

Lai izmantotu grāmatu rezervēšanu, lasītājam:

  • jābūt reģistrētam Saulkrastu novada bibliotēkā vai filiālē “Sēja” un “Pabaži”;
  • jāierodas bibliotēkās, līdzi ņemot lasītāja karti, lai varētu saņemt autorizācijas datus – lietotāja vārdu un paroli.

Kad lasītājs ir saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespēja:

  • rezervēt grāmatas, kas ir uz vietas bibliotēkā vai pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura ir izsniegta citam lasītājam;
  • pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem;
  • pieprasīt termiņa pagarinājumu.

Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs: (datubāze par Pierīgas novadu bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu un attēlizdevumiem).