Katalogs

Grāmatu katalogā ir pieejama informācija par Saulkrastu novada bibliotēkas krājumu – (grāmatām, žurnāliem un laikrakstiem).

Lai izmantotu grāmatu rezervēšanu, lasītājam:

  • jābūt reģistrētam Saulkrastu novada bibliotēkā;
  • jāierodas bibliotēkā, līdzi ņemot lasītāja karti, lai varētu saņemt autorizācijas datus – lietotāja vārdu un paroli.

Kad lasītājs ir saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespēja:

  • rezervēt grāmatas, kas ir uz vietas bibliotēkā vai pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura ir izsniegta citam lasītājam;
  • pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem;
  • pieprasīt termiņa pagarinājumu.

Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs – Saulkrastu novada bibliotēka