Grāmatas novadpētniecības krājumā

Cimdiņš, Pēteris Mazās upes Zinātne, 1983. 61 lpp., 4 lp. il.

Cukurs, Tālivaldis Pastaiga pa liedagu Zinātne, 1983. 62, [2] lpp., 4 lp. il.

Dabas piestātne Rīgas rajona padome, 2004. 85 lpp.

Eniņš, Guntis Koks – dabas piemineklis Zinātne, 1982. 93, [2] lpp.

Freimanis, Aivars Sorento stāsti Rīga : Liesma, 1988. 220, [2] lpp.

Īsas pamācības individuālajam būvētājam Latvijas KP CK, 1988. 84 lpp.

Kļavis, Aivars Ceļos nelokāmi Binders, 2013. 176 lpp.

Lasmanis, Imants Ievas zars Rīga : Liesma, 1980. 301, [1] lpp.

Laumane, Benita Zeme, jūra, zvejvietas Zinātne, 1996. 396,[3] lpp., [8] lp. il.

Liepiņš, Edvīns No Leitnera līdz Ērenpreisam Rīga : Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2009. 208 lpp.

Līce, Silvija Bez Baltā Nama Likteņstāsti, [1995]. 243,[5] lpp., [16] lp.il.

Mūžos tautas sirdī, 1941-1945 Avots, 1980. 189, [1] lpp.

Oša, Aija Divatā Jumava, [2003]. 244, [4] lpp., [20] lp. il.

Plaudis, Arvīds Rīgas rajons Rīga : Avots, 1988. 205, [2] lpp.

Plaudis, Arvīds Vidzemes Jūrmala Avots, 1985. 60, [3] lpp.

Serdāns, V. Nezinot, kas ir viegli Liesma, 1985. 46, [2] lpp.

Veldre, Vilis Dzīve pie jūras LKF, 1991. 189, 3] lpp., 12 lpp. il.

Vidzemē man būt! Balvu olūts, 2016. 206, [2] lpp.

Zemīte, Inga Saulkrasti [Saulkrasti] : Saulkrastu novada dome, [2014]. 191 lpp.

Ziedonis, Rimants Jūras zemē Latvijā Zvaigzne ABC, [2009]. 287 lpp.

Zilgalvis, Jānis Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rīgas rajonā un Jūrmalā Rīga : Neputns, 2018. 287 lpp.

“Zvejnieks” Rīga : Avots, 1985. 38, [1] lpp.

BIOGRĀFIJAS

  • PAR ĢENERĀLI JĀNI BALODI

Auziņš, Arnolds Ģenerālis Jānis Balodis Jumava, 2006. 179 lpp.

Caune, Andris Ģenerālis Jānis Balodis un viņa dzimtais novads Trikāta Rīga : Jumava, 2020. 143 lpp.

  • PAR BĀRDU DZIMTU

Bārda, Edvīns Atmiņas par “Rumbiņu” Bārdām Bruno Plūme, 2005. 349, [1] lpp.

Bārda, Paulīna Rudens putniņš Rīga : Liesma, 1973. 165, [1] lpp.

Bārda, Paulīna Vakarsaule Rīga : Liesma, 1982. 99, [4] lpp.

Ferbers, Balfurs Zvaigžņu skaitītāji Dižģimene, 1997. 269, [3] lpp.

  • PAR KOMPONISTU ALFRĒDU KALNIŅU

Klotiņš, Arnolds Alfrēds Kalniņš Zinātne, 1979. 471, [3] lpp., [13] lp. il., ģīm.

  • PAR BRĀĻIEM KAUDZĪTĒM

Anspaks, Antons Brāļu Kaudzīšu dzīves un darba vietas Liesma, 1979. 93, [1] lpp.

Brāļi Kaudzītes un viņu piemiņas muzejs Vecpiebalgā Latvijas PSR ZA izdevniecība, 1958. 36, [3] lpp.

  • PAR RAKSTNIEKU VILI LĀCI

Atmiņas par Vili Lāci Liesma, 1975. 232 lpp.

Gudriķe, Biruta Viļa Lāča dzīves un darba vietas Liesma, 1974. 82, [13] lpp.

Sokolova, Ingrīda No tautas tautai Liesma, 1977. 307, [2] lpp.

  • PAR ARHITEKTI MARTU STAŅU

Lejnieks, Jānis Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2013. 118, [1] lpp.

  • PAR KOMPONISTU JĀZEPU VĪTOLU

Grāvītis, Oļģerts Izcilāko latviešu komponistu īsas biogrāfijas LVI, 1953. 66, [2] lpp., [15] lp. portr.

Grāvītis, Oļģerts Jāzeps Vītols un latviešu tautas dziesma Latvijas Valsts izdevniecība, 1958. 253, [2] lpp.

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 1940-1965 Rīga : Liesma, 1965. 143, [2] lpp., [24] lp. il.

Jāzeps Vītols Rīga : Zinātne, 1999. 324, [1] lpp., [8] lp. fotoil., [1] lp. ģīm.