Bibliotēka fotogrāfijās

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas abonements, 2021. gada 3. februāris

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas lasītavas periodika, 2021. gada 3. februāris

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas lasītava, 2021. gada 3. februāris

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas klusā lasītava, 2021. gada 3. februāris

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas bērnu nodaļa, 2021. gada 3. februāris

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas dalība projektā “Grāmatu starts” no 2017. gada līdz 2021. gadam

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas dalība projektā “Lasītava krustojumā” no 2017. gada līdz 2021. gadam

Attēlā: Saulkrastu novada bibliotēkas dalība projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” no 2017. gada līdz 2021. gadam