Izmaiņas bibliotēkas darba laikā!

✔️ No 1. jūnija līdz 1. septembrim Saulkrastu novada bibliotēka būs slēgta. Daļa no bibliotēkas pakalpojumiem ir pieejama Saulkrastu Tūrisma informācijas centrā, Ainažu ielā 13 B, Saulkrastos – iespējams lasīt žurnālus un avīzes, saņemt grāmatas un nodot. Kopēt, drukāt, skenēt pēc bibliotēkas cenrāža.

✔️ Visiem bibliotēkas lasītājiem paņemto iespieddarbu nodošanas termiņš automātiski tiek pagarināts līdz 2023. gada 1. septembrim bez kavējuma naudas piemērošanas.

✔️ Bibliotēka aicina izmantot elektroniskos resursus!
Saulkrastu novada bibliotēkas lasītājiem pieejams pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē viedierīcē vai datorā.

✔️ Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 25767667 vai e-pastu saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv