Bērni grāmatas joprojām lasa!

1., 2. un 3. februārī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās Saulkrastu PII Rūķītis grupiņas “Zīļuks”, “Taurenītis” un “Kastanītis” audzēkņi, kuri aizpildīja “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” anketas par dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā. Pasākuma izskaņā visi dalībnieki saņēma diplomus un balviņas!Paldies visiem Saulkrastu novada bibliotēkas čaklajiem lasītājiem, kuri iesaistījās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022!

Lasīšanas ekspertiem!

Saulkrastu novada bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022 ” dāvaniņas- atstarotājus un piezīmju grāmatiņas, kuras saņems šīs aktivitātes dalībnieki. Saulkrastu novadā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022 ” grāmatas lasa aptuveni 350 bērni, jaunieši un vecāki, un balviņas saņems 100 Saulkrastu novada bibliotēkas, 200 Saulkrastu novada vidusskolas un 50 Sējas pamatskolas bibliotēkas lasītāji.

Atcerieties, ka, lai saņemtu dāvaniņas, vispirms jāaizpilda anketa