Pasākumu un izstāžu apskats septembrim

Skat, skat, un pavisam nemanot atkal jauns mēnesis mums priekšā. Mūsu mīļajiem lasītājiem un bibliotēkas apmeklētājiem septembrī būs iespēja apmeklēt ne tikai ierastās mākslas un grāmatu izstādes. Esam parūpējušies arī par vairākiem pasākumiem, kurus apmeklēt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Esat laipni gaidīti!

#saulkrastunovadabibliotēka
#kasjaunsbibliotēkā
#nācciemos

Bibliotekāru saiets Saulkrastos

Attēlā: Limbažu un Alojas novadu bibliotekāru viesošanās Saulkrastos kopā ar Saulkrastu novada bibliotēkas vaditāju pie Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzeja
Foto: Kristīne Saukuma

27. augustā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās
Limbažu un Alojas novadu 32 bibliotekāri, lai smeltos
pieredzi un zināšanas bibliotekārajā darbā.

Seminārā Saulkrastos ar kolēģiem pārrunājām visdažādākos bibliotekārā darba virzienus. Tie ir samērā skaidri, jo grāmatas, lasītāji un bibliotekāri būs vienmēr. Un arī šodien sabiedrībai vajadzīgas jaunas zināšanas, aktuāla informācija, patīkama sociālā vide, kurā to iegūt, kur uzkavēties, lasīt grāmatas un preses izdevumus vai darboties internetā.
Turklāt bibliotēkas atvērtas jebkura vecuma un sociālās grupas cilvēkiem.

Saietā vēlreiz aktualizējās jautājums par telpām, to pieejamības nodrošināšanu, veicot nepieciešamos ēkas uzlabojumus. Saulkrastu novada bibliotēka atrodas nama otrajā stāvā. Ikdienā lifts būtu nepieciešams tiem, kuriem grūti pārvietoties, arī vecākiem ļaudīm un jaunajām māmiņām ar mazuļiem. Tāpat aktuāls ir jautājums par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, kas ienesīs dažādas pārmaiņas arī bibliotēku nozarē. Bibliotekāriem svarīgi saprast, kā tālāk strādāt un kalpot sabiedrībai, cik daudz attīstīt bibliotēku kā sociālu instrumentu daudzām sabiedrības vajadzībām, piemēram, jautājumos, kas skar mūžizglītību, bezdarbu, uzlabotu sabiedrības digitālās prasmes.

Saieta laikā bibliotekāri viesojās Jauniešu mājā, kur jaunieši kopā ar darbiniekiem tiekas, domā un ģenerē idejas, mācās rakstīt un īstenot projektus, organizē dažāda veida pasākumus. Bibliotekārus laipni sagaidīja arī Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzejā, kur notiek literāri muzikāli vakari. Vēsturiskajā namiņā ar mums kopā bija brīnišķīgā gide Ilva. Bibliotekāri apmekēja arī Saulkrastu tūrisma centru, Saules laukumu un Balto kāpu.

Saieta noslēgumā no kolēģēm saņēmām atzinīgus vārdus: “2020. gada skaistā vasaras izskaņas dienā esam ciemos jūsu mājīgajā bibliotēkā! Patiess saviļņojums par jūsu izaugsmi, attīstību, mājīgumu, laipnību un mīlestību uz savu darbu. Īpašs paldies par uzņemšanu mūsu bijušajām Limbažu kolēģēm, kuras tagad strādā Saulkrastos”.

Šī gada 23. septembrī Saulkrastos uz Novadpētniecības semināru sagaidīsim Pierīgas publisko bibliotēku bibliotekārus. Šajā dienā bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta!

Tikšanās ar aizrautīgu ceļotāju un savu piedzīvojumu stāstu grāmatu autori LAINI PĒRSI

Rudens sezonu iesākam lieliskās noskaņās par ceļošanu. 2. septembrī plkst. 10.00 Saulkrastu novada bibliotēkā viesosies aizrautīgā ceļotāja Laine Pērse. Par ceļošanas gaitām un neparastajiem piedzīvojumiem varam lasīt viņas izdotajās ceļojumu stāstu grāmatās “Ar stopiem apkārt pasaulei” veselās četrās daļās un “Iegriez pasauli!”. Tikšanās laikā paši klātienē varēsiet dzirdēt autores stāstījumus, gūtos iespaidus, kādu padomu un uzdot sev interesējošus jautājumus. Gaidām ciemos!

Tikšanās Saulkrastu novada bibliotēkā notiks Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Lasītava krustojumā” ietvaros.

#LibdayLV_2020
#saulkrastunovadabibliotēka
#nācciemos
#kasnotiekbibliotēkā
#lainepērse
#tikšanāsarautoru

Ceturtdien, 27. augustā bibliotēka slēgta!

Atgādinām, ka šajā ceturtdienā apmēklētājiem bibliotēka ir slēgta. 27. augustā Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar Limbažu Galveno bibliotēku organizē profesionālas pieredzes apmaiņas braucienu. Darba seminārā piedalīsies bibliotekāri no Limbažu un Alojas novadu bibliotēkām.

#LibdayLV_2020
#Saulkrastunovadabibliotēka
#darbaseminārs
#kasnotiekbibliotēkā

Datorapmācības pieaugušajiem

Ar prieku ziņojam, ka rudenī Saulkrastu novada bibliotēkā atsākam datorapmācības pieaugušajiem. Jau septembrī sāksim ar grupu, kurai COVID-19 karantīnas dēļ mācības nācās pārtraukt. Uz doto brīdi grupa ir nokomplektēta. Par jaunas grupas veidošanu ziņosim atsevišķi, tādēļ seko līdzi informācijai mūsu sociālajos tīklos un mājaslapā.

#LibdayLV_2020
#saulkrastunovadabibliotēka
#jaunumibibliotēkā
#nācciemos

Saulkrastu novada bibliotēkas novadnieku enciklopēdija

Godinot novadniekus un viņu ieguldījumu Saulkrastu vārda atpazīstamībā, esam izveidojuši novadnieku enciklopēdiju. Uz doto brīdi tie ir 67 novadnieki, kuri guvuši nopelnus gan vēsturiski, gan mūsdienās. Novadnieku enciklopēdijā apkopotas biogrāfiskas ziņas par ievērojamiem, novadā pazīstamiem cilvēkiem: rakstniekiem, dzejniekiem, mūziķiem, māksliniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, zinātniekiem, sportistiem un citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši vai darbojušies Saulkrastu novadā, gan visā vēsturiskā Saulkrastu teritorijā un kam bijusi kāda saistība Saulkrastu popularizēšanā plašākā mērogā. Varam lepoties, ka mūsu novadā dzīvojušas un vēl dzīvo Latvijā nozīmīgas personas.
https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com/…/saulkrastu-nova…

Ikvienā bibliotēkā novadpētniecība ir neatņemama sastāvdaļa ikdienas darbā. Tā būtībā ir datubāze par novadu kopumā un tā novadniekiem, kur tiek apkopota informācija daudzu gadu garumā, atlasot publikācijas gan no avīzēm, gan žurnāliem, arīdzan grāmatām, neaizmirstot arī par interneta vidē pieejamiem materiāliem. Lielākoties materiāli ņemti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajiem elektroniskajiem katalogiem.

Datu bāze pastāvīgi tiek atjaunota un papildināta.

Saulkrastu novada bibliotēka nodrošina Novadpētniecības materiālu pieejamību uz vietas.

#saulkrastunovadabibliotēka #LibdayLV_2020 #novadpētniecība

Kas jauns bibliotēkas grāmatplauktā?

Bibliotēkā pieejams papildināts grāmatu klāsts mūsu mīļajiem lasītājiem. Priekš mazajiem apmeklētājiem, ko iepazīt un izpētīt. Arīdzan lielajiem, ko izzināt un apgūt. Un ja šajā vasarā nesanāca doties ceļojumā, tad piedāvājam atpūtas brīžiem ceļojumu grāmatas, kurp iespējams noskatīt galamērķi kādam nākotnes izbraucienam.

Laipni gaidīti “Mazo pūčulēnu skolā”

“Mazo pūčulēnu skola” gaida jaunus dalībniekus. Saulkrastu novada bibliotēka aicina četrgadniekus iepazīt grāmatu plašo pasauli. Trīs nodarbību laikā bērniem pastāstam par bibliotēku, bērnu literatūru, izstādēm, savukārt bērnu stūrītī darbojamies ar izglītojošām spēlēm un radošām aktivitātēm. “Mazo pūčulēnu skola” veicina bērnos interesi par grāmatām un lasīšanas nepieciešamību. Projekta “Grāmatu starts” ietvaros bibliotēka tiek pozicionēta kā vieta, kur smelties gudrības, lietderīgi pavadīt laiku, gūt jaunas zināšanas, kā arī izklaidēties.

Bibliotēku iekārtojam apmeklētāju ērtībai

Nedēļas sākumā mūsu storijā jau varējāt redzēt, ka bibliotēkas telpās top pārmaiņas. Esam priecīgi par sagādātajām jaunajām mēbelēm, domājot par lielajiem un mazajiem. Pirmsskolas un sākumskolas bērni, apmeklējot bibliotēku rudens un ziemas mēnešos, tagad var ērti pārģērbties atsēžoties uz garajiem soliem, kurus iespējams lieliski lietot arīdzan bērniem domāto pasākumu laikā. Tāpat spēles saliktas viegli pieejamā plauktā, ko mazākie apmeklētāji var izmantot pavadot laiku bibliotēkā. Runājot par plašajiem plauktiem, kur grāmatas varēs izlikt vairāk un uzskatāmāk, varam lepoties ar izpildītu ieteikumu no publisko bibliotēku akreditācijas komisijas pārstāvju puses.

Grāmatu lasītāju klubiņš

Sākoties jaunajai sezonai Saulkrastu novada bibliotēkā vēlamies uzsākt grāmatu lasītāju klubiņu. Šobrīd veicam aptauju, cik ieinteresēti un atsaucīgi ir lasītāji par šāda klubiņa izveidi. Kopēju tikšanos mēs rīkotu vienu reizi mēnesī, kad sarunās apspriestu izlasīto grāmatu un gūtos iespaidus, izvēlētos tēmu vai žanru nākamajai lasāmvielai un vienkārši jauki pavadītu laiku literārā gaisotnē. Vai vēlies piedalīties grāmatu lasītāju klubiņā? Lūgums savu atbildi ierakstīt bibliotēkas Facebook lapas komentāros.

Bērnu, jauniešu žūrijas visaugstāk vērtētās grāmatas 2006-2019

LNB veidotā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ar katru gadu kļūst arvien gaidītāka, un pieprasījums pēc žūrijas grāmatām pieaug. Iepriekš jau ziņojām par šī gada programmas aktualitātēm, tomēr ieskatam bibliotēkā esam izveidojuši izstādi par augstāk vērtētajām grāmatām periodā 2006. – 2019. gads. Arī iepriekšējos gados žūrijas grāmatas ir bijušas gana interesantas un aizraijošas, kuras iespējams var arī pārlasīt otreiz, ja vien tas jau nav izdarīts. Varbūt ir kāda piemirsta, vai gluži otrādi, kāda tik mīļa, par kuru nemaz nezināji, ka ir bijusi iekļauta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” programmā. Nāc ciemos un apskati, kuras no grāmatām ir guvušas augstāko atzinumu.