Bibliotēka aicina izmantot elektroniskos resursus

• Las.am e-grāmatas: https://las.am/
• Filmu portāls: https://www.filmas.lv/
• DIVA portāls: http://www.diva.lv/
• Redzi, dzirdi Latviju!: http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/
• Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: https://lndb.lv/
• Kartogrāfisko materiālu krātuve: http://kartes.lndb.lv
• Zudusī Latvija: https://zudusilatvija.lv
• Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti: https://audio.lndb.lv
• Zinātnisko publikāciju krātuve “Academia”: https://academia.lndb.lv
• Dziesmu svētku krātuve: http://dziesmusvetkukratuve.lv
• Saistīto datu kolekcija “Rainis un Aspazija”: https://runa.lnb.lv
• Kolekcija “Brāļu draudzes (rok)raksti”: https://braludraudze.lndb.lv
• G. F. Stendera krātuve: https://stenders.lndb.lv
• Latvijas kultūras kanons: https://kulturaskanons.lv
• Latvijas Ainavu dārgumu krātuve: https://ainavudargumi.lv
• Periodikas portāls: http://periodika.lv
• Grāmatu krātuve: http://gramatas.lndb.lv
• 3TD grāmatas: https://3td.lv/