Saulkrastu vizuālā identitāte

Lai sasniegtu ambiciozus mērķus, visiem projektiem un uzņēmumiem nepieciešama zīmola identitāte – vienkārši izmantojama, elastīga, piemērojama dažādām vidēm un globāli saprotama.

Jaunais novada logo apvieno saules rita (ritma) atainojumu uz stabilas, līdzsvarā esošas pa­matnes (līnija – horizonts, krasta līnija), radot mierīgu un sabalan­sētu, bet vienlaikus darbīgas vides iespaidu. Logo ir lakonisks un viegli atpazīstams. Tā tonis res­pektē Saulkrastu kultūrvēsturis­kās vērtības.

Plašāk par jauno zīmolu lasiet šeit – Saulkrastu novadam jauna vizuālā identitāte

Zīmola materiāli pieejami šeit!

Avots: Saulkrastu novada pašvaldība