Lietotājs

  • Pirmo reizi atnākot uz bibliotēku, Tev ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
  • Ja Tu esi jaunāks par 16 gadiem, Tev bibliotekāram jāiesniedz arī galvojums, kuru aizpilda kāds no vecākiem. (Galvojumu iespējams saņemt bibliotēkā).
  • Bibliotekāre iepazīstinās Tevi ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un izsniegs lasītāja karti.
  • Atceries, ka lasītāja karte vienmēr ir jāņem līdzi, dodoties uz bibliotēku!